Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem
Juridisk navn:  Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63910065
Postboks 122 Nedre Hagaveg 318 Fax: 63909323
2151 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 975905187
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 10/15/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.48%
Resultat  
  
-161.08%
Egenkapital  
  
-8.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 39.769.000 43.932.000 44.153.000 36.314.000 31.588.000
Resultat: -846.000 1.385.000 3.681.000 555.000 1.366.000
Egenkapital: 8.860.000 9.706.000 8.321.000 4.640.000 4.086.000
Regnskap for  Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 39.769.000 43.932.000 44.153.000 36.314.000 31.588.000
Driftskostnader -40.647.000 -42.563.000 -40.442.000 -35.721.000 -30.220.000
Driftsresultat -878.000 1.368.000 3.712.000 593.000 1.368.000
Finansinntekter 32.000 17.000 13.000 13.000 16.000
Finanskostnader 0 0 -45.000 -51.000 -19.000
Finans 32.000 17.000 -32.000 -38.000 -3.000
Resultat før skatt -846.000 1.385.000 3.681.000 555.000 1.366.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -846.000 1.385.000 3.681.000 555.000 1.366.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.837.000 2.593.000 2.677.000 2.652.000 1.657.000
Sum omløpsmidler 12.255.000 12.742.000 10.788.000 9.092.000 7.294.000
Sum eiendeler 14.092.000 15.335.000 13.465.000 11.744.000 8.951.000
Sum opptjent egenkapital 8.660.000 9.506.000 8.121.000 4.440.000 3.886.000
Sum egenkapital 8.860.000 9.706.000 8.321.000 4.640.000 4.086.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.836.000 976.000
Sum kortsiktig gjeld 5.232.000 5.630.000 5.144.000 5.267.000 3.889.000
Sum gjeld og egenkapital 14.092.000 15.336.000 13.465.000 11.743.000 8.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.576.000 43.789.000 44.008.000 0 0
Andre inntekter 193.000 143.000 145.000 36.314.000 31.588.000
Driftsinntekter 39.769.000 43.932.000 44.153.000 36.314.000 31.588.000
Varekostnad -2.923.000 -3.265.000 -3.208.000 -2.944.000 -2.752.000
Lønninger -29.554.000 -30.503.000 -29.386.000 -25.271.000 -21.492.000
Avskrivning -1.075.000 -1.173.000 -869.000 -600.000 -433.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.095.000 -7.622.000 -6.979.000 -6.906.000 -5.543.000
Driftskostnader -40.647.000 -42.563.000 -40.442.000 -35.721.000 -30.220.000
Driftsresultat -878.000 1.368.000 3.712.000 593.000 1.368.000
Finansinntekter 32.000 17.000 13.000 13.000 16.000
Finanskostnader 0 0 -45.000 -51.000 -19.000
Finans 32.000 17.000 -32.000 -38.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -846.000 1.385.000 3.681.000 555.000 1.366.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.312.000 2.013.000 2.677.000 2.652.000 1.657.000
Sum varige driftsmidler 1.312.000 2.013.000 2.677.000 2.652.000 1.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 525.000 580.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.837.000 2.593.000 2.677.000 2.652.000 1.657.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.092.000 3.932.000 3.999.000 3.191.000 2.943.000
Andre fordringer 1.058.000 1.009.000 403.000 567.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.104.000 7.802.000 6.385.000 5.334.000 4.091.000
Sum omløpsmidler 12.255.000 12.742.000 10.788.000 9.092.000 7.294.000
Sum eiendeler 14.092.000 15.335.000 13.465.000 11.744.000 8.951.000
Sum opptjent egenkapital 8.660.000 9.506.000 8.121.000 4.440.000 3.886.000
Sum egenkapital 8.860.000 9.706.000 8.321.000 4.640.000 4.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.836.000 976.000
Leverandørgjeld 330.000 300.000 239.000 277.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.901.000 1.879.000 1.633.000 1.823.000 1.637.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.001.000 3.451.000 3.272.000 3.167.000 2.152.000
Sum kortsiktig gjeld 5.232.000 5.630.000 5.144.000 5.267.000 3.889.000
Sum gjeld og egenkapital 14.092.000 15.336.000 13.465.000 11.743.000 8.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.023.000 7.112.000 5.644.000 3.825.000 3.405.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 2.1 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 2.1 1.7 1.9
Soliditet 62.9 63.3 61.8 39.5 45.6
Resultatgrad -2.2 3.1 8.4 1.6 4.3
Rentedekningsgrad 82.5 11.6 72.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 9 27.7 5.2 15.5
Signatur
15.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2021
PROKURA
LAUBO RONNY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex