Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Bygdemuseet Modum
Juridisk navn:  Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Bygdemuseet Modum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32786700
Magnesittbakken 25 Magnesittbakken 25 Fax: 32778490
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 940376556
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 131
Etableringsdato: 2/18/1971
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53.09%
Resultat  
  
56.7%
Egenkapital  
  
22.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.828.000 33.202.000 38.825.000 40.460.000 39.310.000
Resultat: 4.563.000 2.912.000 -648.000 316.000 61.000
Egenkapital: 24.795.000 20.233.000 17.321.000 17.968.000 17.653.000
Regnskap for  Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Bygdemuseet Modum
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.828.000 33.202.000 38.825.000 40.460.000 39.310.000
Driftskostnader -46.414.000 -30.452.000 -39.673.000 -40.323.000 -39.435.000
Driftsresultat 4.414.000 2.751.000 -847.000 137.000 -125.000
Finansinntekter 214.000 196.000 248.000 260.000 256.000
Finanskostnader -66.000 -34.000 -49.000 -82.000 -70.000
Finans 148.000 162.000 199.000 178.000 186.000
Resultat før skatt 4.563.000 2.912.000 -648.000 316.000 61.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 4.563.000 2.912.000 -648.000 316.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 787.000 889.000 1.025.000 421.000 574.000
Sum omløpsmidler 31.705.000 25.704.000 22.711.000 22.128.000 23.765.000
Sum eiendeler 32.492.000 26.593.000 23.736.000 22.549.000 24.339.000
Sum opptjent egenkapital 24.395.000 19.833.000 16.921.000 17.568.000 17.253.000
Sum egenkapital 24.795.000 20.233.000 17.321.000 17.968.000 17.653.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.697.000 6.361.000 6.416.000 4.581.000 6.686.000
Sum gjeld og egenkapital 32.492.000 26.594.000 23.737.000 22.549.000 24.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.374.000 13.167.000 18.940.000 20.705.000 20.339.000
Andre inntekter 23.454.000 20.035.000 19.886.000 19.755.000 18.971.000
Driftsinntekter 50.828.000 33.202.000 38.825.000 40.460.000 39.310.000
Varekostnad -6.292.000 -4.057.000 -6.012.000 -7.180.000 -6.481.000
Lønninger -18.916.000 -13.716.000 -19.061.000 -18.939.000 -17.962.000
Avskrivning -129.000 -129.000 -38.000 -154.000 -172.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.077.000 -12.550.000 -14.562.000 -14.050.000 -14.820.000
Driftskostnader -46.414.000 -30.452.000 -39.673.000 -40.323.000 -39.435.000
Driftsresultat 4.414.000 2.751.000 -847.000 137.000 -125.000
Finansinntekter 214.000 196.000 248.000 260.000 256.000
Finanskostnader -66.000 -34.000 -49.000 -82.000 -70.000
Finans 148.000 162.000 199.000 178.000 186.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.563.000 2.912.000 -648.000 316.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 348.000 477.000 605.000 0 154.000
Sum varige driftsmidler 748.000 877.000 1.005.000 400.000 554.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 12.000 20.000 21.000 20.000
Sum anleggsmidler 787.000 889.000 1.025.000 421.000 574.000
Varebeholdning 4.784.000 4.456.000 6.179.000 6.441.000 6.490.000
Kundefordringer 65.000 620.000 14.000 65.000 674.000
Andre fordringer 1.000.000 3.091.000 2.995.000 112.000 704.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.856.000 17.538.000 13.524.000 15.510.000 15.897.000
Sum omløpsmidler 31.705.000 25.704.000 22.711.000 22.128.000 23.765.000
Sum eiendeler 32.492.000 26.593.000 23.736.000 22.549.000 24.339.000
Sum opptjent egenkapital 24.395.000 19.833.000 16.921.000 17.568.000 17.253.000
Sum egenkapital 24.795.000 20.233.000 17.321.000 17.968.000 17.653.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.181.000 2.973.000 2.341.000 411.000 2.555.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 1.295.000 1.290.000 1.039.000 1.229.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.393.000 2.093.000 2.785.000 3.131.000 2.901.000
Sum kortsiktig gjeld 7.697.000 6.361.000 6.416.000 4.581.000 6.686.000
Sum gjeld og egenkapital 32.492.000 26.594.000 23.737.000 22.549.000 24.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.008.000 19.343.000 16.295.000 17.547.000 17.079.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.0 3.5 4.8 3.6
Likviditetsgrad 2 3.5 3.3 2.6 3.4 2.6
Soliditet 76.3 76.1 7 79.7 72.5
Resultatgrad 8.7 8.3 -2.2 0.3 -0.3
Rentedekningsgrad 66.9 80.9 -17.3 1.7 -1.8
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 14.2 11.1 -2.5 1.8 0.5
Signatur
29.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex