Stiftelsen Montessoriskolen I Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen Montessoriskolen I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55912790
Postboks 1420 Oasen Torgny Segerstedts Vei 27 Fax: 55911896
5844 Bergen 5143 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982671779
Aksjekapital: 5.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 10/4/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.1%
Resultat  
  
61.57%
Egenkapital  
  
-12.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.398.000 26.225.000 23.317.000 19.521.000 18.986.000
Resultat: -88.000 -229.000 -398.000 -1.689.000 28.000
Egenkapital: -812.000 -723.000 -494.000 -96.000 1.593.000
Regnskap for  Stiftelsen Montessoriskolen I Bergen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.398.000 26.225.000 23.317.000 19.521.000 18.986.000
Driftskostnader -29.475.000 -26.449.000 -23.728.000 -21.220.000 -18.971.000
Driftsresultat -77.000 -224.000 -412.000 -1.699.000 16.000
Finansinntekter 2.000 7.000 18.000 18.000 17.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -4.000 -8.000 -5.000
Finans -11.000 -5.000 14.000 10.000 12.000
Resultat før skatt -88.000 -229.000 -398.000 -1.689.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 -229.000 -398.000 -1.689.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.466.000 1.103.000 637.000 2.019.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 1.868.000 2.104.000 2.234.000 2.382.000
Sum eiendeler 3.935.000 3.334.000 3.207.000 2.871.000 4.401.000
Sum opptjent egenkapital -817.000 -728.000 -499.000 -101.000 1.588.000
Sum egenkapital -812.000 -723.000 -494.000 -96.000 1.593.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.746.000 4.057.000 3.702.000 2.967.000 2.808.000
Sum gjeld og egenkapital 3.934.000 3.334.000 3.208.000 2.871.000 4.401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.398.000 26.225.000 23.317.000 19.521.000 18.986.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.398.000 26.225.000 23.317.000 19.521.000 18.986.000
Varekostnad -1.290.000 -1.162.000 -1.465.000 -539.000 -603.000
Lønninger -20.881.000 -18.633.000 -15.901.000 -14.507.000 -14.926.000
Avskrivning -224.000 -177.000 -153.000 -596.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 -1.276.000 0
Andre driftskostnader -7.080.000 -6.477.000 -6.209.000 -4.302.000 -3.251.000
Driftskostnader -29.475.000 -26.449.000 -23.728.000 -21.220.000 -18.971.000
Driftsresultat -77.000 -224.000 -412.000 -1.699.000 16.000
Finansinntekter 2.000 7.000 18.000 18.000 17.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -4.000 -8.000 -5.000
Finans -11.000 -5.000 14.000 10.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 -229.000 -398.000 -1.689.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.738.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.452.000 1.366.000 1.003.000 637.000 281.000
Sum varige driftsmidler 1.452.000 1.366.000 1.003.000 637.000 2.019.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 100.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.466.000 1.103.000 637.000 2.019.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 315.000 486.000 674.000 49.000 45.000
Andre fordringer 678.000 672.000 734.000 542.000 373.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.190.000 710.000 696.000 1.643.000 1.965.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 1.868.000 2.104.000 2.234.000 2.382.000
Sum eiendeler 3.935.000 3.334.000 3.207.000 2.871.000 4.401.000
Sum opptjent egenkapital -817.000 -728.000 -499.000 -101.000 1.588.000
Sum egenkapital -812.000 -723.000 -494.000 -96.000 1.593.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 754.000 1.167.000 782.000 529.000 413.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.519.000 1.255.000 1.115.000 1.018.000 940.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.474.000 1.636.000 1.804.000 1.420.000 1.455.000
Sum kortsiktig gjeld 4.746.000 4.057.000 3.702.000 2.967.000 2.808.000
Sum gjeld og egenkapital 3.934.000 3.334.000 3.208.000 2.871.000 4.401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.563.000 -2.189.000 -1.598.000 -733.000 -426.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9
Soliditet -20.6 -21.7 -15.4 -3.3 36.2
Resultatgrad -0.3 -0.9 -1.8 -8.7 0.1
Rentedekningsgrad -5.9 -18.7 -212.4 6.6
Gjeldsgrad -5.8 -5.6 -7.5 -30.9 1.8
Total kapitalrentabilitet -1.9 -6.5 -12.3 -58.6 0.7
Signatur
18.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex