Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Nesland
Juridisk navn:  Stiftelsen Nesland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Sufi AS Sundveien 157 Nesland Fax:
8384 Sund I Lofoten 8380 Ramberg
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 980456692
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Lofotrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
90.3%
Resultat  
  
495.35%
Egenkapital  
  
45.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 314.000 165.000 25.000 0 36.000
Resultat: 256.000 43.000 -21.000 -244.000 -11.000
Egenkapital: -308.000 -564.000 -389.000 -368.000 -124.000
Regnskap for  Stiftelsen Nesland
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 314.000 165.000 25.000 0 36.000
Driftskostnader -57.000 -120.000 -46.000 -244.000 -47.000
Driftsresultat 257.000 45.000 -21.000 -244.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 256.000 43.000 -21.000 -244.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 256.000 43.000 -21.000 -244.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum omløpsmidler 185.000 16.000 73.000 123.000 130.000
Sum eiendeler 445.000 241.000 298.000 348.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -683.000 -939.000 -764.000 -743.000 -499.000
Sum egenkapital -308.000 -564.000 -389.000 -368.000 -124.000
Sum langsiktig gjeld 391.000 273.000 298.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 753.000 413.000 413.000 418.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 240.000 297.000 348.000 355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 314.000 165.000 25.000 0 36.000
Driftsinntekter 314.000 165.000 25.000 0 36.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -120.000 -46.000 -244.000 -47.000
Driftskostnader -57.000 -120.000 -46.000 -244.000 -47.000
Driftsresultat 257.000 45.000 -21.000 -244.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 256.000 43.000 -21.000 -244.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 260.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 260.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 185.000 16.000 73.000 123.000 130.000
Sum omløpsmidler 185.000 16.000 73.000 123.000 130.000
Sum eiendeler 445.000 241.000 298.000 348.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -683.000 -939.000 -764.000 -743.000 -499.000
Sum egenkapital -308.000 -564.000 -389.000 -368.000 -124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 391.000 273.000 298.000 298.000
Leverandørgjeld 0 11.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 753.000 413.000 413.000 407.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 753.000 413.000 413.000 418.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 240.000 297.000 348.000 355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -568.000 -397.000 -340.000 -295.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.7
Soliditet -69.2 -235.0 -105.7 -34.9
Resultatgrad 81.8 27.3 -30.6
Rentedekningsgrad 128.5 22.5
Gjeldsgrad -2.4 -1.4 -1.8 -1.9 -3.9
Total kapitalrentabilitet 57.8 18.8 -6.7 -69.8 -2.8
Signatur
16.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex