Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40067251
Storjord Storjord Fax: 75692401
8255 Røkland 8255 Røkland
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 987715170
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/3/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Madsens Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.5%
Resultat  
  
-35.85%
Egenkapital  
  
13.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.791.000 9.460.000 8.463.000 7.030.000 7.699.000
Resultat: 1.242.000 1.936.000 1.473.000 92.000 501.000
Egenkapital: 10.565.000 9.322.000 7.386.000 5.913.000 5.821.000
Regnskap for  Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.791.000 9.460.000 8.463.000 7.030.000 7.699.000
Driftskostnader -8.641.000 -7.629.000 -7.255.000 -6.955.000 -7.232.000
Driftsresultat 1.149.000 1.831.000 1.208.000 76.000 467.000
Finansinntekter 107.000 116.000 280.000 40.000 41.000
Finanskostnader -14.000 -12.000 -16.000 -24.000 -7.000
Finans 93.000 104.000 264.000 16.000 34.000
Resultat før skatt 1.242.000 1.936.000 1.473.000 92.000 501.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.242.000 1.936.000 1.473.000 92.000 501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.048.000 10.329.000 10.068.000 10.469.000 10.872.000
Sum omløpsmidler 12.849.000 11.146.000 9.751.000 7.670.000 7.266.000
Sum eiendeler 22.897.000 21.475.000 19.819.000 18.139.000 18.138.000
Sum opptjent egenkapital 7.565.000 6.322.000 4.386.000 2.913.000 2.821.000
Sum egenkapital 10.565.000 9.322.000 7.386.000 5.913.000 5.821.000
Sum langsiktig gjeld 8.223.000 8.569.000 8.916.000 9.262.000 9.608.000
Sum kortsiktig gjeld 4.110.000 3.583.000 3.517.000 2.964.000 2.708.000
Sum gjeld og egenkapital 22.898.000 21.474.000 19.819.000 18.139.000 18.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 791.000 673.000 1.148.000 1.026.000 1.075.000
Andre inntekter 9.000.000 8.786.000 7.315.000 6.004.000 6.623.000
Driftsinntekter 9.791.000 9.460.000 8.463.000 7.030.000 7.699.000
Varekostnad -394.000 -350.000 -305.000 -347.000 -342.000
Lønninger -5.079.000 -4.505.000 -4.291.000 -4.196.000 -3.921.000
Avskrivning -411.000 -398.000 -401.000 -403.000 -405.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.757.000 -2.376.000 -2.258.000 -2.009.000 -2.564.000
Driftskostnader -8.641.000 -7.629.000 -7.255.000 -6.955.000 -7.232.000
Driftsresultat 1.149.000 1.831.000 1.208.000 76.000 467.000
Finansinntekter 107.000 116.000 280.000 40.000 41.000
Finanskostnader -14.000 -12.000 -16.000 -24.000 -7.000
Finans 93.000 104.000 264.000 16.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.242.000 1.936.000 1.473.000 92.000 501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.958.000 10.246.000 10.064.000 10.456.000 10.848.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 83.000 4.000 13.000 24.000
Sum varige driftsmidler 10.048.000 10.329.000 10.068.000 10.469.000 10.872.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.048.000 10.329.000 10.068.000 10.469.000 10.872.000
Varebeholdning 269.000 249.000 321.000 317.000 329.000
Kundefordringer 52.000 144.000 47.000 35.000 79.000
Andre fordringer 1.485.000 835.000 135.000 109.000 846.000
Sum investeringer 2.866.000 2.784.000 2.708.000 2.514.000 2.524.000
Kasse, bank 8.178.000 7.134.000 6.541.000 4.694.000 3.487.000
Sum omløpsmidler 12.849.000 11.146.000 9.751.000 7.670.000 7.266.000
Sum eiendeler 22.897.000 21.475.000 19.819.000 18.139.000 18.138.000
Sum opptjent egenkapital 7.565.000 6.322.000 4.386.000 2.913.000 2.821.000
Sum egenkapital 10.565.000 9.322.000 7.386.000 5.913.000 5.821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.223.000 8.569.000 8.916.000 9.262.000 9.608.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.223.000 8.569.000 8.916.000 9.262.000 9.608.000
Leverandørgjeld 23.000 668.000 291.000 15.000 98.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 304.000 217.000 222.000 277.000 375.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.783.000 2.698.000 3.004.000 2.672.000 2.235.000
Sum kortsiktig gjeld 4.110.000 3.583.000 3.517.000 2.964.000 2.708.000
Sum gjeld og egenkapital 22.898.000 21.474.000 19.819.000 18.139.000 18.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.739.000 7.563.000 6.234.000 4.706.000 4.558.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.1 2.8 2.6 2.7
Likviditetsgrad 2 3.1 3.0 2.7 2.5 2.6
Soliditet 46.1 43.4 37.3 32.6 32.1
Resultatgrad 11.7 19.4 14.3 1.1 6.1
Rentedekningsgrad 82.1 152.6 75.5 3.2 66.7
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.7 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.5 9.1 7.5 0.6 2.8
Signatur
18.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex