Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77620945
Hansine Hansens Veg 17 Hansine Hansens Veg 17 Fax: 77644765
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984913885
Aksjekapital: 445.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 8/29/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.9%
Resultat  
  
-173.31%
Egenkapital  
  
-27.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.810.000 19.651.000 18.014.000 16.816.000 14.627.000
Resultat: -901.000 1.229.000 888.000 582.000 -249.000
Egenkapital: 2.361.000 3.262.000 2.035.000 1.147.000 565.000
Regnskap for  Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.810.000 19.651.000 18.014.000 16.816.000 14.627.000
Driftskostnader -21.634.000 -18.431.000 -17.176.000 -16.243.000 -14.900.000
Driftsresultat -824.000 1.219.000 838.000 573.000 -273.000
Finansinntekter 1.000 36.000 52.000 12.000 29.000
Finanskostnader -77.000 -26.000 -2.000 -3.000 -5.000
Finans -76.000 10.000 50.000 9.000 24.000
Resultat før skatt -901.000 1.229.000 888.000 582.000 -249.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0
Årsresultat -901.000 1.227.000 888.000 582.000 -249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 40.000 3.000 11.000 19.000
Sum omløpsmidler 7.908.000 10.775.000 9.722.000 5.683.000 3.000.000
Sum eiendeler 7.953.000 10.815.000 9.725.000 5.694.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 1.916.000 2.817.000 1.590.000 702.000 120.000
Sum egenkapital 2.361.000 3.262.000 2.035.000 1.147.000 565.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.593.000 7.553.000 7.690.000 4.548.000 2.455.000
Sum gjeld og egenkapital 7.954.000 10.815.000 9.725.000 5.695.000 3.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.552.000 2.357.000 7.929.000 5.509.000 5.559.000
Andre inntekter 17.258.000 17.293.000 10.085.000 11.307.000 9.067.000
Driftsinntekter 20.810.000 19.651.000 18.014.000 16.816.000 14.627.000
Varekostnad -277.000 -196.000 -333.000 -369.000 -467.000
Lønninger -10.180.000 -10.323.000 -10.043.000 -8.727.000 -7.941.000
Avskrivning -20.000 -10.000 -8.000 -8.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.157.000 -7.902.000 -6.792.000 -7.139.000 -6.471.000
Driftskostnader -21.634.000 -18.431.000 -17.176.000 -16.243.000 -14.900.000
Driftsresultat -824.000 1.219.000 838.000 573.000 -273.000
Finansinntekter 1.000 36.000 52.000 12.000 29.000
Finanskostnader -77.000 -26.000 -2.000 -3.000 -5.000
Finans -76.000 10.000 50.000 9.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -901.000 1.227.000 888.000 582.000 -249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 40.000 3.000 11.000 19.000
Sum varige driftsmidler 45.000 40.000 3.000 11.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 40.000 3.000 11.000 19.000
Varebeholdning 181.000 180.000 192.000 194.000 117.000
Kundefordringer 588.000 637.000 2.435.000 821.000 372.000
Andre fordringer 264.000 321.000 489.000 762.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.874.000 9.638.000 6.606.000 3.906.000 2.341.000
Sum omløpsmidler 7.908.000 10.775.000 9.722.000 5.683.000 3.000.000
Sum eiendeler 7.953.000 10.815.000 9.725.000 5.694.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 1.916.000 2.817.000 1.590.000 702.000 120.000
Sum egenkapital 2.361.000 3.262.000 2.035.000 1.147.000 565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 729.000 731.000 1.348.000 404.000 243.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 491.000 494.000 526.000 477.000 438.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.372.000 6.327.000 5.816.000 3.666.000 1.774.000
Sum kortsiktig gjeld 5.593.000 7.553.000 7.690.000 4.548.000 2.455.000
Sum gjeld og egenkapital 7.954.000 10.815.000 9.725.000 5.695.000 3.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.315.000 3.222.000 2.032.000 1.135.000 545.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2
Soliditet 29.7 30.2 20.9 20.1 18.7
Resultatgrad -4.0 6.2 4.7 3.4 -1.9
Rentedekningsgrad -10.7 46.9 4 1 -54.6
Gjeldsgrad 2.4 2.3 3.8 4 4.3
Total kapitalrentabilitet -10.3 11.6 9.2 10.3 -8.1
Signatur
24.03.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex