Stiftelsen Norges Boltefond
Juridisk navn:  Stiftelsen Norges Boltefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Damveien 3 Damveien 3 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 992231777
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/31/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.47%
Resultat  
  
31.13%
Egenkapital  
  
37.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.154.000 5.025.000 4.356.000 2.682.000 3.206.000
Resultat: 2.144.000 1.635.000 876.000 -240.000 1.083.000
Egenkapital: 7.845.000 5.701.000 4.067.000 3.190.000 3.431.000
Regnskap for  Stiftelsen Norges Boltefond
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.154.000 5.025.000 4.356.000 2.682.000 3.206.000
Driftskostnader -4.005.000 -3.389.000 -3.480.000 -2.924.000 -2.122.000
Driftsresultat 2.149.000 1.635.000 875.000 -242.000 1.084.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -6.000 -1.000 0 2.000 0
Resultat før skatt 2.144.000 1.635.000 876.000 -240.000 1.083.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.144.000 1.635.000 876.000 -240.000 1.083.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 58.000 211.000 346.000 707.000
Sum omløpsmidler 8.187.000 8.696.000 6.232.000 2.879.000 2.777.000
Sum eiendeler 8.294.000 8.754.000 6.443.000 3.225.000 3.484.000
Sum opptjent egenkapital 7.728.000 5.584.000 3.950.000 3.073.000 3.314.000
Sum egenkapital 7.845.000 5.701.000 4.067.000 3.190.000 3.431.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 449.000 3.053.000 2.377.000 34.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 8.294.000 8.754.000 6.444.000 3.224.000 3.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.082.000 4.598.000 3.756.000 2.431.000 3.206.000
Andre inntekter 1.072.000 428.000 600.000 250.000 0
Driftsinntekter 6.154.000 5.025.000 4.356.000 2.682.000 3.206.000
Varekostnad -1.002.000 -955.000 -424.000 -1.735.000 -1.114.000
Lønninger -1.205.000 -661.000 -269.000 -455.000 -426.000
Avskrivning -75.000 -69.000 -65.000 -51.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.723.000 -1.704.000 -2.722.000 -683.000 -582.000
Driftskostnader -4.005.000 -3.389.000 -3.480.000 -2.924.000 -2.122.000
Driftsresultat 2.149.000 1.635.000 875.000 -242.000 1.084.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -6.000 -1.000 0 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.144.000 1.635.000 876.000 -240.000 1.083.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 211.000 276.000 0
Driftsløsøre 107.000 58.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 107.000 58.000 211.000 276.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 70.000 707.000
Sum anleggsmidler 107.000 58.000 211.000 346.000 707.000
Varebeholdning 438.000 559.000 128.000 246.000 99.000
Kundefordringer 1.088.000 2.358.000 2.150.000 89.000 63.000
Andre fordringer 82.000 124.000 43.000 132.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.579.000 5.655.000 3.911.000 2.413.000 2.600.000
Sum omløpsmidler 8.187.000 8.696.000 6.232.000 2.879.000 2.777.000
Sum eiendeler 8.294.000 8.754.000 6.443.000 3.225.000 3.484.000
Sum opptjent egenkapital 7.728.000 5.584.000 3.950.000 3.073.000 3.314.000
Sum egenkapital 7.845.000 5.701.000 4.067.000 3.190.000 3.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 75.000 2.253.000 2.271.000 18.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 274.000 150.000 88.000 10.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 651.000 17.000 6.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 449.000 3.053.000 2.377.000 34.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 8.294.000 8.754.000 6.444.000 3.224.000 3.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.738.000 5.643.000 3.855.000 2.845.000 2.724.000
Likviditetsgrad 1 18.2 2.8 2.6 84.7 52.4
Likviditetsgrad 2 17.3 2.7 2.6 77.4 50.5
Soliditet 94.6 65.1 63.1 98.9 98.5
Resultatgrad 34.9 32.5 20.1 33.8
Rentedekningsgrad 307.0 817.5 8 5
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.6 0 0
Total kapitalrentabilitet 25.9 18.7 13.6 -7.4 31.2
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex