Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57752180
Kvalstad Kvalstad Fax: 57752190
6914 Svanøybukt 6914 Svanøybukt
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 982913284
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/10/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Progresso AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.78%
Resultat  
  
26.86%
Egenkapital  
  
6.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.561.000 4.931.000 5.756.000 5.322.000 4.870.000
Resultat: 222.000 175.000 128.000 -74.000 -21.000
Egenkapital: 3.696.000 3.474.000 3.298.000 3.171.000 3.245.000
Regnskap for  Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.561.000 4.931.000 5.756.000 5.322.000 4.870.000
Driftskostnader -5.292.000 -4.710.000 -5.581.000 -5.360.000 -4.848.000
Driftsresultat 269.000 221.000 175.000 -38.000 22.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 17.000 7.000
Finanskostnader -53.000 -52.000 -54.000 -54.000 -51.000
Finans -47.000 -46.000 -47.000 -37.000 -44.000
Resultat før skatt 222.000 175.000 128.000 -74.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 175.000 128.000 -74.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.412.000 2.472.000 2.692.000 2.851.000 3.156.000
Sum omløpsmidler 3.976.000 4.680.000 3.289.000 3.285.000 3.087.000
Sum eiendeler 6.388.000 7.152.000 5.981.000 6.136.000 6.243.000
Sum opptjent egenkapital -186.000 -408.000 -583.000 -711.000 -636.000
Sum egenkapital 3.696.000 3.474.000 3.298.000 3.171.000 3.245.000
Sum langsiktig gjeld 1.465.000 1.726.000 1.894.000 1.842.000 1.791.000
Sum kortsiktig gjeld 1.227.000 1.952.000 789.000 1.123.000 1.206.000
Sum gjeld og egenkapital 6.388.000 7.152.000 5.982.000 6.136.000 6.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.269.000 1.861.000 2.336.000 1.923.000 1.576.000
Andre inntekter 3.292.000 3.070.000 3.420.000 3.400.000 3.294.000
Driftsinntekter 5.561.000 4.931.000 5.756.000 5.322.000 4.870.000
Varekostnad -751.000 -907.000 -1.576.000 -1.147.000 -917.000
Lønninger -2.024.000 -1.765.000 -1.597.000 -1.754.000 -1.627.000
Avskrivning -368.000 -348.000 -390.000 -470.000 -538.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.236.000 -1.827.000 -1.815.000 -2.042.000 -1.789.000
Driftskostnader -5.292.000 -4.710.000 -5.581.000 -5.360.000 -4.848.000
Driftsresultat 269.000 221.000 175.000 -38.000 22.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 17.000 7.000
Finanskostnader -53.000 -52.000 -54.000 -54.000 -51.000
Finans -47.000 -46.000 -47.000 -37.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 175.000 128.000 -74.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 255.000 166.000 182.000 197.000 134.000
Maskiner anlegg 1.940.000 2.007.000 2.072.000 2.108.000 2.218.000
Driftsløsøre 197.000 279.000 365.000 425.000 654.000
Sum varige driftsmidler 2.392.000 2.452.000 2.618.000 2.730.000 3.006.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 74.000 121.000 150.000
Sum anleggsmidler 2.412.000 2.472.000 2.692.000 2.851.000 3.156.000
Varebeholdning 1.286.000 1.199.000 1.062.000 1.265.000 1.213.000
Kundefordringer 114.000 163.000 90.000 89.000 109.000
Andre fordringer 932.000 662.000 567.000 721.000 578.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.644.000 2.656.000 1.570.000 1.210.000 1.188.000
Sum omløpsmidler 3.976.000 4.680.000 3.289.000 3.285.000 3.087.000
Sum eiendeler 6.388.000 7.152.000 5.981.000 6.136.000 6.243.000
Sum opptjent egenkapital -186.000 -408.000 -583.000 -711.000 -636.000
Sum egenkapital 3.696.000 3.474.000 3.298.000 3.171.000 3.245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.465.000 1.726.000 1.894.000 1.842.000 1.791.000
Leverandørgjeld 305.000 407.000 251.000 311.000 184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 119.000 91.000 111.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 810.000 1.426.000 446.000 701.000 905.000
Sum kortsiktig gjeld 1.227.000 1.952.000 789.000 1.123.000 1.206.000
Sum gjeld og egenkapital 6.388.000 7.152.000 5.982.000 6.136.000 6.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.749.000 2.728.000 2.500.000 2.162.000 1.881.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.4 4.2 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 2.8 1.8 1.6
Soliditet 57.9 48.6 55.1 51.7 5
Resultatgrad 4.8 4.5 3 -0.7 0.5
Rentedekningsgrad 5.1 4.3 3.2 -0.7 0.4
Gjeldsgrad 0.7 1.1 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.2 3 -0.3 0.5
Signatur
14.03.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex