Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Ode Ung
Juridisk navn:  Stiftelsen Ode Ung
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90918358
Kapellveien 57B Kapellveien 57B Fax:
0487 Oslo 487 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976259653
Aksjekapital: 4 NOK
Etableringsdato: 3/28/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Ado Revisjon AS
Regnskapsfører: Enimente AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 170.000 0 400.000 2.525.000 3.192.000
Resultat: 0 -33.000 -122.000 -26.000 65.000
Egenkapital: 52.000 52.000 85.000 207.000 233.000
Regnskap for  Stiftelsen Ode Ung
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 170.000 0 400.000 2.525.000 3.192.000
Driftskostnader -170.000 -33.000 -521.000 -2.552.000 -3.128.000
Driftsresultat -33.000 -122.000 -27.000 65.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -33.000 -122.000 -26.000 65.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -122.000 -26.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 134.000 61.000 101.000 901.000 783.000
Sum eiendeler 134.000 61.000 101.000 901.000 783.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 48.000 81.000 -203.000 -229.000
Sum egenkapital 52.000 52.000 85.000 207.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 9.000 15.000 694.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 61.000 100.000 495.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 400.000 1.148.000 1.513.000
Andre inntekter 170.000 0 0 1.378.000 1.679.000
Driftsinntekter 170.000 0 400.000 2.525.000 3.192.000
Varekostnad -95.000 0 -198.000 -1.091.000 -697.000
Lønninger -38.000 3.000 -178.000 -1.040.000 -1.963.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -36.000 -145.000 -421.000 -468.000
Driftskostnader -170.000 -33.000 -521.000 -2.552.000 -3.128.000
Driftsresultat -33.000 -122.000 -27.000 65.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -122.000 -26.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 120.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 61.000 101.000 781.000 783.000
Sum omløpsmidler 134.000 61.000 101.000 901.000 783.000
Sum eiendeler 134.000 61.000 101.000 901.000 783.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 48.000 81.000 -203.000 -229.000
Sum egenkapital 52.000 52.000 85.000 207.000 233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 0 4.000 74.000 120.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 1.000 29.000 307.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 9.000 11.000 592.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 9.000 15.000 694.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 61.000 100.000 495.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 52.000 86.000 207.000 233.000
Likviditetsgrad 1 1.7 6.8 6.7 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 6.8 6.7 1.3 1.4
Soliditet 39.1 85.2 8 2 29.8
Resultatgrad -30.5 -1.1 2
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1.6 0.2 0.2 3.4 2.4
Total kapitalrentabilitet -54.1 - -2.9 8.4
Signatur
10.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.07.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex