Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Ordet
Juridisk navn:  Stiftelsen Ordet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55938402
Att. Bjørn Åge Hamre c/o Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig Postboks 1213 Sentrum Fax: 55938403
5811 Bergen 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 977145716
Aksjekapital: 100 NOK
Etableringsdato: 2/23/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.67%
Resultat  
  
68.83%
Egenkapital  
  
-9.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.000 12.000 1.330.000 1.326.000 1.950.000
Resultat: -125.000 -401.000 520.000 141.000 429.000
Egenkapital: 1.130.000 1.255.000 1.655.000 1.266.000 1.125.000
Regnskap for  Stiftelsen Ordet
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.000 12.000 1.330.000 1.326.000 1.950.000
Driftskostnader -127.000 -414.000 -779.000 -1.091.000 -1.346.000
Driftsresultat -125.000 -401.000 550.000 236.000 603.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -30.000 -96.000 -175.000
Finans 0 0 -30.000 -96.000 -175.000
Resultat før skatt -125.000 -401.000 520.000 141.000 429.000
Skattekostnad 0 1.000 -131.000 0 0
Årsresultat -125.000 -400.000 389.000 141.000 429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.340.000 1.350.000 1.971.000 4.304.000 4.351.000
Sum omløpsmidler 322.000 452.000 366.000 232.000 371.000
Sum eiendeler 1.662.000 1.802.000 2.337.000 4.536.000 4.722.000
Sum opptjent egenkapital 1.030.000 1.155.000 1.555.000 1.166.000 1.025.000
Sum egenkapital 1.130.000 1.255.000 1.655.000 1.266.000 1.125.000
Sum langsiktig gjeld 506.000 506.000 505.000 3.048.000 3.378.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 41.000 177.000 222.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.663.000 1.802.000 2.337.000 4.536.000 4.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 255.000 0 0
Andre inntekter 1.000 12.000 1.075.000 1.326.000 1.950.000
Driftsinntekter 1.000 12.000 1.330.000 1.326.000 1.950.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -13.000 -39.000 -15.000 -43.000
Avskrivning -10.000 -27.000 -95.000 -174.000 -204.000
Nedskrivning 0 -59.000 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -315.000 -645.000 -902.000 -1.099.000
Driftskostnader -127.000 -414.000 -779.000 -1.091.000 -1.346.000
Driftsresultat -125.000 -401.000 550.000 236.000 603.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -30.000 -96.000 -175.000
Finans 0 0 -30.000 -96.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 -400.000 389.000 141.000 429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.340.000 1.340.000 1.340.000 3.980.000 3.980.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 631.000 323.000 371.000
Sum varige driftsmidler 1.340.000 1.350.000 1.971.000 4.304.000 4.351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.340.000 1.350.000 1.971.000 4.304.000 4.351.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 15.000 -9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 322.000 452.000 366.000 218.000 380.000
Sum omløpsmidler 322.000 452.000 366.000 232.000 371.000
Sum eiendeler 1.662.000 1.802.000 2.337.000 4.536.000 4.722.000
Sum opptjent egenkapital 1.030.000 1.155.000 1.555.000 1.166.000 1.025.000
Sum egenkapital 1.130.000 1.255.000 1.655.000 1.266.000 1.125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 506.000 506.000 505.000 3.048.000 3.378.000
Leverandørgjeld 0 14.000 6.000 1.000 -4.000
Betalbar skatt 0 0 131.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 27.000 40.000 221.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 41.000 177.000 222.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 1.663.000 1.802.000 2.337.000 4.536.000 4.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.000 411.000 189.000 10.000 152.000
Likviditetsgrad 1 11.9 1 2.1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 11.9 1 2.1 1 1.7
Soliditet 67.9 69.6 70.8 27.9 23.8
Resultatgrad -3341.7 41.4 17.8 30.9
Rentedekningsgrad 18.3 2.5 3.4
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 2.6 3.2
Total kapitalrentabilitet -7.5 -22.3 23.5 5.2 12.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex