Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Oslo Jazzfestival
Juridisk navn:  Stiftelsen Oslo Jazzfestival
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22429120
Postboks 183 Sentrum Sentralen Øvre Slottsgate 3 Fax: 22429125
0102 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971565780
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Heiene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.5%
Resultat  
  
2625%
Egenkapital  
  
22.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.466.000 5.430.000 10.056.000 8.963.000 9.116.000
Resultat: 763.000 28.000 208.000 681.000 -738.000
Egenkapital: 4.145.000 3.382.000 3.354.000 3.146.000 2.465.000
Regnskap for  Stiftelsen Oslo Jazzfestival
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.466.000 5.430.000 10.056.000 8.963.000 9.116.000
Driftskostnader -6.705.000 -5.423.000 -9.909.000 -8.334.000 -9.886.000
Driftsresultat 761.000 7.000 146.000 629.000 -770.000
Finansinntekter 2.000 21.000 62.000 52.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 21.000 62.000 52.000 32.000
Resultat før skatt 763.000 28.000 208.000 681.000 -738.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 763.000 28.000 208.000 681.000 -738.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.508.000 3.740.000 3.825.000 3.541.000 2.813.000
Sum eiendeler 4.508.000 3.740.000 3.825.000 3.541.000 2.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.945.000 3.182.000 3.154.000 2.946.000 2.265.000
Sum egenkapital 4.145.000 3.382.000 3.354.000 3.146.000 2.465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 363.000 359.000 471.000 395.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 4.508.000 3.741.000 3.825.000 3.541.000 2.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.103.000 453.000 4.462.000 3.841.000 4.598.000
Andre inntekter 6.363.000 4.977.000 5.594.000 5.122.000 4.518.000
Driftsinntekter 7.466.000 5.430.000 10.056.000 8.963.000 9.116.000
Varekostnad -2.071.000 -1.089.000 -3.476.000 -2.781.000 -3.926.000
Lønninger -2.416.000 -2.413.000 -2.966.000 -2.598.000 -2.462.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.218.000 -1.921.000 -3.467.000 -2.955.000 -3.498.000
Driftskostnader -6.705.000 -5.423.000 -9.909.000 -8.334.000 -9.886.000
Driftsresultat 761.000 7.000 146.000 629.000 -770.000
Finansinntekter 2.000 21.000 62.000 52.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 21.000 62.000 52.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 763.000 28.000 208.000 681.000 -738.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 195.000 25.000 7.000 15.000
Andre fordringer 150.000 190.000 137.000 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.349.000 3.356.000 3.664.000 3.533.000 2.788.000
Sum omløpsmidler 4.508.000 3.740.000 3.825.000 3.541.000 2.813.000
Sum eiendeler 4.508.000 3.740.000 3.825.000 3.541.000 2.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.945.000 3.182.000 3.154.000 2.946.000 2.265.000
Sum egenkapital 4.145.000 3.382.000 3.354.000 3.146.000 2.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 11.000 68.000 23.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 145.000 162.000 159.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 203.000 242.000 213.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 359.000 471.000 395.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 4.508.000 3.741.000 3.825.000 3.541.000 2.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.145.000 3.381.000 3.354.000 3.146.000 2.465.000
Likviditetsgrad 1 12.4 10.4 8.1 9 8.1
Likviditetsgrad 2 12.4 10.4 8.1 9 8.1
Soliditet 91.9 90.4 87.7 88.8 87.6
Resultatgrad 10.2 0.1 1.5 7 -8.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.9 0.7 5.4 19.2 -26.2
Signatur
09.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex