Stiftelsen Oslo Montessoriskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Oslo Montessoriskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22136250
Postboks 92 Slemdal Huldreveien 28 Fax: 22146014
0710 Oslo 781 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971537779
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 8/1/1991 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Akb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.7%
Resultat  
  
-109.66%
Egenkapital  
  
-5.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.086.000 28.599.000 25.755.000 24.847.000 24.380.000
Resultat: -227.000 2.351.000 82.000 -110.000 -215.000
Egenkapital: 3.724.000 3.951.000 1.600.000 1.518.000 1.628.000
Regnskap for  Stiftelsen Oslo Montessoriskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.086.000 28.599.000 25.755.000 24.847.000 24.380.000
Driftskostnader -28.949.000 -26.172.000 -25.692.000 -24.983.000 -24.638.000
Driftsresultat 137.000 2.426.000 62.000 -137.000 -259.000
Finansinntekter 28.000 36.000 23.000 28.000 44.000
Finanskostnader -392.000 -112.000 -3.000 -1.000 0
Finans -364.000 -76.000 20.000 27.000 44.000
Resultat før skatt -227.000 2.351.000 82.000 -110.000 -215.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -227.000 2.351.000 82.000 -110.000 -215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.548.000 7.096.000 208.000 333.000 438.000
Sum omløpsmidler 10.405.000 9.771.000 9.150.000 8.926.000 7.909.000
Sum eiendeler 17.953.000 16.867.000 9.358.000 9.259.000 8.347.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.851.000 1.500.000 1.419.000 1.529.000
Sum egenkapital 3.724.000 3.951.000 1.600.000 1.518.000 1.628.000
Sum langsiktig gjeld 7.105.000 7.234.000 680.000 633.000 635.000
Sum kortsiktig gjeld 7.124.000 5.682.000 7.078.000 7.108.000 6.084.000
Sum gjeld og egenkapital 17.953.000 16.867.000 9.358.000 9.260.000 8.348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 29.086.000 28.599.000 25.755.000 24.847.000 24.380.000
Driftsinntekter 29.086.000 28.599.000 25.755.000 24.847.000 24.380.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.486.000 -20.112.000 -19.531.000 -19.056.000 -18.254.000
Avskrivning -449.000 -255.000 -174.000 -199.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.014.000 -5.805.000 -5.987.000 -5.728.000 -6.182.000
Driftskostnader -28.949.000 -26.172.000 -25.692.000 -24.983.000 -24.638.000
Driftsresultat 137.000 2.426.000 62.000 -137.000 -259.000
Finansinntekter 28.000 36.000 23.000 28.000 44.000
Finanskostnader -392.000 -112.000 -3.000 -1.000 0
Finans -364.000 -76.000 20.000 27.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -227.000 2.351.000 82.000 -110.000 -215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.548.000 7.096.000 208.000 333.000 438.000
Sum varige driftsmidler 7.548.000 7.096.000 208.000 333.000 438.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.548.000 7.096.000 208.000 333.000 438.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 416.000 2.448.000 1.380.000 179.000 323.000
Andre fordringer 1.433.000 3.243.000 1.274.000 2.241.000 1.222.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.556.000 4.080.000 6.496.000 6.506.000 6.364.000
Sum omløpsmidler 10.405.000 9.771.000 9.150.000 8.926.000 7.909.000
Sum eiendeler 17.953.000 16.867.000 9.358.000 9.259.000 8.347.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.851.000 1.500.000 1.419.000 1.529.000
Sum egenkapital 3.724.000 3.951.000 1.600.000 1.518.000 1.628.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.105.000 7.234.000 680.000 633.000 635.000
Leverandørgjeld 896.000 706.000 679.000 687.000 585.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.464.000 3.925.000 3.725.000 3.544.000 3.418.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.764.000 1.052.000 2.674.000 2.876.000 2.081.000
Sum kortsiktig gjeld 7.124.000 5.682.000 7.078.000 7.108.000 6.084.000
Sum gjeld og egenkapital 17.953.000 16.867.000 9.358.000 9.260.000 8.348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.281.000 4.089.000 2.072.000 1.818.000 1.825.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.3 1.3 1.3
Soliditet 20.7 23.4 17.1 16.4 19.5
Resultatgrad 0.5 8.5 0.2 -0.6 -1.1
Rentedekningsgrad 0.3 21.7 20.7
Gjeldsgrad 3.8 3.3 4.8 5.1 4.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 14.6 0.9 -1.2 -2.6
Signatur
28.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex