Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Polaria
Juridisk navn:  Stiftelsen Polaria
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77750100
Hjalmar Johansens gate 12 Hjalmar Johansens Gate 12 Fax: 77750101
9007 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 976590627
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 12/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.46%
Resultat  
  
35.63%
Egenkapital  
  
-8.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.183.000 22.308.000 21.212.000 19.686.000 18.563.000
Resultat: -822.000 -1.277.000 -985.000 -114.000 1.083.000
Egenkapital: 8.713.000 9.535.000 10.812.000 11.797.000 11.911.000
Regnskap for  Stiftelsen Polaria
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.183.000 22.308.000 21.212.000 19.686.000 18.563.000
Driftskostnader -17.021.000 -23.627.000 -22.227.000 -19.837.000 -17.503.000
Driftsresultat -838.000 -1.319.000 -1.014.000 -153.000 1.060.000
Finansinntekter 16.000 51.000 43.000 46.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -7.000 -12.000
Finans 16.000 42.000 29.000 39.000 22.000
Resultat før skatt -822.000 -1.277.000 -985.000 -114.000 1.083.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -822.000 -1.277.000 -985.000 -114.000 1.083.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.213.000 2.842.000 2.922.000 2.971.000 2.041.000
Sum omløpsmidler 8.586.000 8.947.000 10.254.000 11.609.000 13.339.000
Sum eiendeler 10.799.000 11.789.000 13.176.000 14.580.000 15.380.000
Sum opptjent egenkapital -20.361.000 -19.538.000 -18.262.000 -17.277.000 -17.163.000
Sum egenkapital 8.713.000 9.535.000 10.812.000 11.797.000 11.911.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 49.000 65.000 214.000 926.000
Sum kortsiktig gjeld 2.047.000 2.205.000 2.298.000 2.568.000 2.544.000
Sum gjeld og egenkapital 10.798.000 11.789.000 13.174.000 14.578.000 15.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.549.000 21.456.000 20.139.000 19.696.000 18.015.000
Andre inntekter 5.634.000 852.000 1.073.000 -11.000 548.000
Driftsinntekter 16.183.000 22.308.000 21.212.000 19.686.000 18.563.000
Varekostnad -2.022.000 -4.172.000 -3.913.000 -3.695.000 -3.396.000
Lønninger -7.499.000 -11.155.000 -10.750.000 -9.581.000 -8.420.000
Avskrivning -736.000 -749.000 -672.000 -528.000 -411.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.764.000 -7.551.000 -6.892.000 -6.033.000 -5.276.000
Driftskostnader -17.021.000 -23.627.000 -22.227.000 -19.837.000 -17.503.000
Driftsresultat -838.000 -1.319.000 -1.014.000 -153.000 1.060.000
Finansinntekter 16.000 51.000 43.000 46.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -7.000 -12.000
Finans 16.000 42.000 29.000 39.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -822.000 -1.277.000 -985.000 -114.000 1.083.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 221.000 250.000 225.000 18.000 499.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.956.000 2.556.000 2.666.000 2.923.000 1.513.000
Sum varige driftsmidler 2.178.000 2.806.000 2.892.000 2.941.000 2.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 36.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 2.213.000 2.842.000 2.922.000 2.971.000 2.041.000
Varebeholdning 1.101.000 1.671.000 1.824.000 1.657.000 1.770.000
Kundefordringer 1.789.000 263.000 401.000 625.000 567.000
Andre fordringer 613.000 405.000 452.000 885.000 972.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.083.000 6.608.000 7.576.000 8.441.000 10.030.000
Sum omløpsmidler 8.586.000 8.947.000 10.254.000 11.609.000 13.339.000
Sum eiendeler 10.799.000 11.789.000 13.176.000 14.580.000 15.380.000
Sum opptjent egenkapital -20.361.000 -19.538.000 -18.262.000 -17.277.000 -17.163.000
Sum egenkapital 8.713.000 9.535.000 10.812.000 11.797.000 11.911.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 49.000 65.000 214.000 926.000
Leverandørgjeld 956.000 299.000 517.000 1.311.000 1.400.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 322.000 673.000 656.000 426.000 319.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 770.000 1.233.000 1.125.000 832.000 825.000
Sum kortsiktig gjeld 2.047.000 2.205.000 2.298.000 2.568.000 2.544.000
Sum gjeld og egenkapital 10.798.000 11.789.000 13.174.000 14.578.000 15.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.539.000 6.742.000 7.956.000 9.041.000 10.795.000
Likviditetsgrad 1 4.2 4.1 4.5 4.5 5.2
Likviditetsgrad 2 3.7 3.3 3.7 3.9 4.5
Soliditet 80.7 80.9 82.1 80.9 77.4
Resultatgrad -5.2 -5.9 -4.8 -0.8 5.7
Rentedekningsgrad -146.6 -72.4 -21.9 88.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.6 -10.8 -7.4 -0.7 7.1
Signatur
27.07.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex