Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Prestegårdslåna I Melhus
Juridisk navn:  Stiftelsen Prestegårdslåna I Melhus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97622708
Postboks 16 Fax:
7221 Melhus 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 985131376
Aksjekapital: 280 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/9/2002 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Midt-norge Sa
Regnskapsfører: Melhus Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.85%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 710.000 1.221.000 800.000 340.000 818.000
Resultat: 8.000 4.000 7.000 13.000 13.000
Egenkapital: 704.000 597.000 628.000 794.000 666.000
Regnskap for  Stiftelsen Prestegårdslåna I Melhus
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 710.000 1.221.000 800.000 340.000 818.000
Driftskostnader -703.000 -1.221.000 -800.000 -327.000 -817.000
Driftsresultat 7.000 0 1.000 13.000 1.000
Finansinntekter 2.000 4.000 7.000 0 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 7.000 0 12.000
Resultat før skatt 8.000 4.000 7.000 13.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 4.000 7.000 0 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Sum omløpsmidler 424.000 317.000 348.000 602.000 386.000
Sum eiendeler 704.000 597.000 628.000 882.000 666.000
Sum opptjent egenkapital 424.000 597.000 348.000 0 386.000
Sum egenkapital 704.000 597.000 628.000 794.000 666.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 87.000 0
Sum gjeld og egenkapital 704.000 597.000 628.000 881.000 666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 116.000 0
Andre inntekter 710.000 1.221.000 800.000 224.000 818.000
Driftsinntekter 710.000 1.221.000 800.000 340.000 818.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -703.000 -1.221.000 -800.000 -327.000 -817.000
Driftskostnader -703.000 -1.221.000 -800.000 -327.000 -817.000
Driftsresultat 7.000 0 1.000 13.000 1.000
Finansinntekter 2.000 4.000 7.000 0 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 7.000 0 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 4.000 7.000 0 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 280.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 280.000 0 0 0 0
Fast eiendom 280.000 200.000 200.000 200.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 80.000 80.000 80.000
Sum varige driftsmidler 280.000 280.000 280.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 74.000 0 0 0 0
Kasse, bank 350.000 317.000 348.000 602.000 386.000
Sum omløpsmidler 424.000 317.000 348.000 602.000 386.000
Sum eiendeler 704.000 597.000 628.000 882.000 666.000
Sum opptjent egenkapital 424.000 597.000 348.000 0 386.000
Sum egenkapital 704.000 597.000 628.000 794.000 666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 87.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 87.000 0
Sum gjeld og egenkapital 704.000 597.000 628.000 881.000 666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 424.000 317.000 348.000 515.000 386.000
Likviditetsgrad 1 6.9
Likviditetsgrad 2 0 0 6.9 0
Soliditet 100.0 1 1 90.1 1
Resultatgrad 1.0 0 0.1 3.8 0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 1.3 0.7 1.3 1.5 2
Signatur
28.05.2021
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.05.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex