Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Promenaden
Juridisk navn:  Stiftelsen Promenaden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51664206
Ausebakkvegen 82 Kirkegata 20 Fax: 51566485
4058 Tananger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 980385566
Aksjekapital: 100.426 NOK
Etableringsdato: 9/28/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.67%
Resultat  
  
19.38%
Egenkapital  
  
-21.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 600.000 720.000 1.059.000 600.000 600.000
Resultat: -104.000 -129.000 346.000 -45.000 67.000
Egenkapital: 374.000 478.000 606.000 260.000 305.000
Regnskap for  Stiftelsen Promenaden
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 600.000 720.000 1.059.000 600.000 600.000
Driftskostnader -716.000 -860.000 -725.000 -657.000 -546.000
Driftsresultat -116.000 -140.000 333.000 -58.000 55.000
Finansinntekter 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 12.000 11.000 13.000 13.000 12.000
Resultat før skatt -104.000 -129.000 346.000 -45.000 67.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 -129.000 346.000 -45.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Sum omløpsmidler 275.000 379.000 507.000 161.000 206.000
Sum eiendeler 374.000 478.000 606.000 260.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 273.000 377.000 506.000 159.000 204.000
Sum egenkapital 374.000 478.000 606.000 260.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 373.000 477.000 606.000 259.000 304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 600.000 720.000 1.059.000 600.000 600.000
Driftsinntekter 600.000 720.000 1.059.000 600.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -86.000
Avskrivning -612.000 -750.000 -624.000 -556.000 -427.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -36.000 -27.000 -27.000 -33.000
Driftskostnader -716.000 -860.000 -725.000 -657.000 -546.000
Driftsresultat -116.000 -140.000 333.000 -58.000 55.000
Finansinntekter 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 12.000 11.000 13.000 13.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 -129.000 346.000 -45.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Sum anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 274.000 378.000 506.000 160.000 205.000
Sum omløpsmidler 275.000 379.000 507.000 161.000 206.000
Sum eiendeler 374.000 478.000 606.000 260.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 273.000 377.000 506.000 159.000 204.000
Sum egenkapital 374.000 478.000 606.000 260.000 305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 373.000 477.000 606.000 259.000 304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 379.000 507.000 161.000 206.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad -19.3 -19.4 31.4 -9.7 9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -27.8 -26.8 57.1 -17.3 2
Signatur
13.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex