Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Juridisk navn:  Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51938800
Kirkegata 40 Kirkegata 40 Fax: 51938801
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 970939377
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/8/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ingrid Haver-Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.3%
Resultat  
  
-641.82%
Egenkapital  
  
-4.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.443.000 15.557.000 14.737.000 17.560.000 15.368.000
Resultat: -298.000 55.000 -291.000 0 0
Egenkapital: 6.536.000 6.834.000 6.779.000 7.070.000 7.156.000
Regnskap for  Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.443.000 15.557.000 14.737.000 17.560.000 15.368.000
Driftskostnader -9.559.000 -15.343.000 -14.865.000 -17.492.000 -15.336.000
Driftsresultat -117.000 213.000 -128.000 67.000 32.000
Finansinntekter 2.000 2.000 6.000 7.000 6.000
Finanskostnader -183.000 -161.000 -170.000 -161.000 -173.000
Finans -181.000 -159.000 -164.000 -154.000 -167.000
Resultat før skatt -298.000 55.000 -291.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -298.000 55.000 -291.000 -86.000 -135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.621.000 8.710.000 8.771.000 8.854.000 8.920.000
Sum omløpsmidler 4.681.000 4.532.000 4.856.000 4.477.000 4.522.000
Sum eiendeler 13.302.000 13.242.000 13.627.000 13.331.000 13.442.000
Sum opptjent egenkapital 6.336.000 6.634.000 6.579.000 6.870.000 6.956.000
Sum egenkapital 6.536.000 6.834.000 6.779.000 7.070.000 7.156.000
Sum langsiktig gjeld 3.206.000 3.307.000 3.435.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.560.000 3.101.000 3.413.000 6.260.000 6.286.000
Sum gjeld og egenkapital 13.302.000 13.242.000 13.627.000 13.330.000 13.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.005.000 11.813.000 12.411.000 14.748.000 13.288.000
Andre inntekter 4.438.000 3.744.000 2.326.000 2.812.000 2.080.000
Driftsinntekter 9.443.000 15.557.000 14.737.000 17.560.000 15.368.000
Varekostnad -2.022.000 -887.000 -3.078.000 -4.351.000 -2.669.000
Lønninger -3.521.000 -4.218.000 -4.237.000 -4.192.000 -4.338.000
Avskrivning -104.000 -103.000 -99.000 -97.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.912.000 -10.135.000 -7.451.000 -8.852.000 -8.235.000
Driftskostnader -9.559.000 -15.343.000 -14.865.000 -17.492.000 -15.336.000
Driftsresultat -117.000 213.000 -128.000 67.000 32.000
Finansinntekter 2.000 2.000 6.000 7.000 6.000
Finanskostnader -183.000 -161.000 -170.000 -161.000 -173.000
Finans -181.000 -159.000 -164.000 -154.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -298.000 55.000 -291.000 -86.000 -135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.544.000 8.638.000 8.732.000 8.826.000 8.920.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 72.000 39.000 28.000 0
Sum varige driftsmidler 8.621.000 8.710.000 8.771.000 8.854.000 8.920.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.621.000 8.710.000 8.771.000 8.854.000 8.920.000
Varebeholdning 2.469.000 2.708.000 2.618.000 3.069.000 3.250.000
Kundefordringer 343.000 1.292.000 746.000 1.136.000 1.033.000
Andre fordringer 1.732.000 339.000 121.000 46.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 137.000 193.000 1.372.000 226.000 228.000
Sum omløpsmidler 4.681.000 4.532.000 4.856.000 4.477.000 4.522.000
Sum eiendeler 13.302.000 13.242.000 13.627.000 13.331.000 13.442.000
Sum opptjent egenkapital 6.336.000 6.634.000 6.579.000 6.870.000 6.956.000
Sum egenkapital 6.536.000 6.834.000 6.779.000 7.070.000 7.156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.528.000 343.000 0 3.030.000 2.101.000
Sum langsiktig gjeld 3.206.000 3.307.000 3.435.000 0 0
Leverandørgjeld 502.000 237.000 1.763.000 1.806.000 2.591.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 292.000 427.000 434.000 430.000 430.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.237.000 2.093.000 1.216.000 994.000 1.164.000
Sum kortsiktig gjeld 3.560.000 3.101.000 3.413.000 6.260.000 6.286.000
Sum gjeld og egenkapital 13.302.000 13.242.000 13.627.000 13.330.000 13.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.121.000 1.431.000 1.443.000 -1.783.000 -1.764.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.4 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.7 0.2 0.2
Soliditet 49.1 51.6 49.7 5 53.2
Resultatgrad -1.2 1.4 -0.9 0.4 0.2
Rentedekningsgrad -0.6 1.3 -0.8 0.4 0.2
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -0.9 1.6 -0.9 0.6 0.3
Signatur
24.06.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.06.2021
Daglig leder, styrets leder og nestleder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex