Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Reto For Håp
Juridisk navn:  Stiftelsen Reto For Håp
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64873487
Nesset Nesset Fax:
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 989340220
Aksjekapital: 200 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.7%
Resultat  
  
75.17%
Egenkapital  
  
-3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.973.000 2.735.000 2.964.000 3.098.000 3.165.000
Resultat: -145.000 -584.000 154.000 -36.000 232.000
Egenkapital: 3.813.000 3.958.000 4.542.000 4.388.000 4.424.000
Regnskap for  Stiftelsen Reto For Håp
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.973.000 2.735.000 2.964.000 3.098.000 3.165.000
Driftskostnader -3.118.000 -3.319.000 -2.812.000 -3.136.000 -2.934.000
Driftsresultat -145.000 -585.000 152.000 -38.000 231.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 2.000 0
Resultat før skatt -145.000 -584.000 154.000 -36.000 232.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 -584.000 154.000 -36.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.551.000 3.719.000 3.752.000 3.646.000 3.595.000
Sum omløpsmidler 262.000 239.000 803.000 801.000 971.000
Sum eiendeler 3.813.000 3.958.000 4.555.000 4.447.000 4.566.000
Sum opptjent egenkapital 3.609.000 3.754.000 4.338.000 4.183.000 4.219.000
Sum egenkapital 3.813.000 3.958.000 4.542.000 4.388.000 4.424.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 13.000 60.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 3.813.000 3.958.000 4.555.000 4.447.000 4.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 5.000 50.000 17.000 0
Andre inntekter 2.971.000 2.730.000 2.914.000 3.081.000 3.165.000
Driftsinntekter 2.973.000 2.735.000 2.964.000 3.098.000 3.165.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -229.000 -239.000 -241.000 -194.000 -211.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.889.000 -3.080.000 -2.571.000 -2.942.000 -2.723.000
Driftskostnader -3.118.000 -3.319.000 -2.812.000 -3.136.000 -2.934.000
Driftsresultat -145.000 -585.000 152.000 -38.000 231.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 -584.000 154.000 -36.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.425.000 3.559.000 3.530.000 3.304.000 3.319.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 159.000 222.000 342.000 276.000
Sum varige driftsmidler 3.551.000 3.719.000 3.752.000 3.646.000 3.595.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.551.000 3.719.000 3.752.000 3.646.000 3.595.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 79.000 79.000 79.000 79.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 160.000 724.000 722.000 932.000
Sum omløpsmidler 262.000 239.000 803.000 801.000 971.000
Sum eiendeler 3.813.000 3.958.000 4.555.000 4.447.000 4.566.000
Sum opptjent egenkapital 3.609.000 3.754.000 4.338.000 4.183.000 4.219.000
Sum egenkapital 3.813.000 3.958.000 4.542.000 4.388.000 4.424.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 13.000 60.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 13.000 60.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 3.813.000 3.958.000 4.555.000 4.447.000 4.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 239.000 790.000 741.000 828.000
Likviditetsgrad 1 61.8 13.3 6.8
Likviditetsgrad 2 0 0 61.8 13.3 6.8
Soliditet 1 1 99.7 98.7 96.9
Resultatgrad -4.9 -21.4 5.1 -1.2 7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.8 -14.8 3.4 -0.8 5.1
Signatur
21.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex