Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger
Juridisk navn:  Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73870280
c/o Museene i Sør-Trøndelag Postboks 6289 Torgarden Lade Alle 60 Fax: 73870281
7489 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 960201280
Aksjekapital: 3.455.000 NOK
Etableringsdato: 7/7/1948 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
84.14%
Resultat  
  
31550%
Egenkapital  
  
15.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.235.000 3.386.000 3.355.000 8.557.000 3.315.000
Resultat: 3.165.000 10.000 86.000 5.375.000 74.000
Egenkapital: 20.792.000 17.927.000 18.491.000 18.405.000 13.030.000
Regnskap for  Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.235.000 3.386.000 3.355.000 8.557.000 3.315.000
Driftskostnader -3.109.000 -3.413.000 -3.356.000 -3.235.000 -3.241.000
Driftsresultat 3.125.000 -27.000 -1.000 5.323.000 74.000
Finansinntekter 40.000 39.000 87.000 52.000 1.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 40.000 37.000 87.000 52.000 1.000
Resultat før skatt 3.165.000 10.000 86.000 5.375.000 74.000
Skattekostnad -300.000 -574.000 0 0 0
Årsresultat 2.865.000 -564.000 86.000 5.375.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.031.000 13.042.000 13.042.000 13.042.000 13.063.000
Sum omløpsmidler 8.081.000 5.349.000 5.469.000 5.515.000 99.000
Sum eiendeler 21.112.000 18.391.000 18.511.000 18.557.000 13.162.000
Sum opptjent egenkapital 17.337.000 14.472.000 15.036.000 14.950.000 9.575.000
Sum egenkapital 20.792.000 17.927.000 18.491.000 18.405.000 13.030.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000 464.000 20.000 153.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 21.112.000 18.391.000 18.511.000 18.558.000 13.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 6.235.000 3.386.000 3.355.000 8.557.000 3.315.000
Driftsinntekter 6.235.000 3.386.000 3.355.000 8.557.000 3.315.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -25.000 -34.000 -32.000 -37.000 -34.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.084.000 -3.379.000 -3.324.000 -3.198.000 -3.207.000
Driftskostnader -3.109.000 -3.413.000 -3.356.000 -3.235.000 -3.241.000
Driftsresultat 3.125.000 -27.000 -1.000 5.323.000 74.000
Finansinntekter 40.000 39.000 87.000 52.000 1.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 40.000 37.000 87.000 52.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.865.000 -564.000 86.000 5.375.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.656.000 12.667.000 12.667.000 12.667.000 12.687.000
Maskiner anlegg 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.936.000 12.947.000 12.947.000 12.947.000 12.967.000
Sum finansielle anleggsmidler 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Sum anleggsmidler 13.031.000 13.042.000 13.042.000 13.042.000 13.063.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 8.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.081.000 5.349.000 5.469.000 5.507.000 32.000
Sum omløpsmidler 8.081.000 5.349.000 5.469.000 5.515.000 99.000
Sum eiendeler 21.112.000 18.391.000 18.511.000 18.557.000 13.162.000
Sum opptjent egenkapital 17.337.000 14.472.000 15.036.000 14.950.000 9.575.000
Sum egenkapital 20.792.000 17.927.000 18.491.000 18.405.000 13.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 155.000 0 132.000 116.000
Betalbar skatt 300.000 285.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 24.000 20.000 21.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000 464.000 20.000 153.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 21.112.000 18.391.000 18.511.000 18.558.000 13.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.761.000 4.885.000 5.449.000 5.362.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 25.3 11.5 273.4 3 0.8
Likviditetsgrad 2 25.3 11.5 273.4 3 0.8
Soliditet 98.5 97.5 99.9 99.2 9
Resultatgrad 50.1 -0.8 62.2 2.2
Rentedekningsgrad -13.5
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 15.0 0.1 0.5 2 0.6
Signatur
19.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2021
Prokura
Hansen Ivar Roger
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex