Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden
Juridisk navn:  Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66965080
Tangenveien 300 Skoklefald Fax: 66914983
1456 Nesoddtangen 1450 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 971521767
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 138
Etableringsdato: 1/1/1983 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisor Cirkelen Tønsberg AS
Regnskapsfører: Tallrik Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.46%
Resultat  
  
352.64%
Egenkapital  
  
49.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.188.000 32.467.000 32.396.000 32.205.000 31.065.000
Resultat: 2.915.000 644.000 489.000 284.000 331.000
Egenkapital: 8.839.000 5.924.000 5.281.000 4.792.000 4.507.000
Regnskap for  Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.188.000 32.467.000 32.396.000 32.205.000 31.065.000
Driftskostnader -32.967.000 -31.501.000 -31.528.000 -31.490.000 -30.212.000
Driftsresultat 3.221.000 967.000 867.000 715.000 854.000
Finansinntekter 65.000 59.000 47.000 51.000 80.000
Finanskostnader -372.000 -381.000 -425.000 -482.000 -603.000
Finans -307.000 -322.000 -378.000 -431.000 -523.000
Resultat før skatt 2.915.000 644.000 489.000 284.000 331.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.915.000 644.000 489.000 284.000 331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.535.000 12.601.000 13.545.000 14.568.000 15.362.000
Sum omløpsmidler 9.738.000 6.300.000 5.991.000 4.885.000 4.794.000
Sum eiendeler 21.273.000 18.901.000 19.536.000 19.453.000 20.156.000
Sum opptjent egenkapital 8.829.000 5.914.000 5.271.000 4.782.000 4.497.000
Sum egenkapital 8.839.000 5.924.000 5.281.000 4.792.000 4.507.000
Sum langsiktig gjeld 7.052.000 8.273.000 9.457.000 10.593.000 11.673.000
Sum kortsiktig gjeld 5.382.000 4.704.000 4.798.000 4.068.000 3.976.000
Sum gjeld og egenkapital 21.273.000 18.901.000 19.536.000 19.453.000 20.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.757.000 32.141.000 31.877.000 31.817.000 30.701.000
Andre inntekter 431.000 326.000 519.000 388.000 364.000
Driftsinntekter 36.188.000 32.467.000 32.396.000 32.205.000 31.065.000
Varekostnad -1.268.000 -1.401.000 -2.064.000 -4.146.000 -4.629.000
Lønninger -26.303.000 -25.647.000 -24.821.000 -22.315.000 -20.820.000
Avskrivning -1.087.000 -1.087.000 -1.083.000 -1.156.000 -1.235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.309.000 -3.366.000 -3.560.000 -3.873.000 -3.528.000
Driftskostnader -32.967.000 -31.501.000 -31.528.000 -31.490.000 -30.212.000
Driftsresultat 3.221.000 967.000 867.000 715.000 854.000
Finansinntekter 65.000 59.000 47.000 51.000 80.000
Finanskostnader -372.000 -381.000 -425.000 -482.000 -603.000
Finans -307.000 -322.000 -378.000 -431.000 -523.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.915.000 644.000 489.000 284.000 331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.354.000 12.385.000 13.322.000 14.339.000 15.066.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 106.000 113.000 119.000 186.000
Sum varige driftsmidler 11.425.000 12.491.000 13.435.000 14.458.000 15.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 11.535.000 12.601.000 13.545.000 14.568.000 15.362.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 319.000 440.000 828.000 235.000 260.000
Andre fordringer 578.000 626.000 432.000 319.000 296.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.841.000 5.235.000 4.731.000 4.331.000 4.238.000
Sum omløpsmidler 9.738.000 6.300.000 5.991.000 4.885.000 4.794.000
Sum eiendeler 21.273.000 18.901.000 19.536.000 19.453.000 20.156.000
Sum opptjent egenkapital 8.829.000 5.914.000 5.271.000 4.782.000 4.497.000
Sum egenkapital 8.839.000 5.924.000 5.281.000 4.792.000 4.507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.052.000 8.273.000 9.457.000 10.593.000 11.673.000
Leverandørgjeld 874.000 373.000 726.000 428.000 205.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.832.000 1.855.000 1.600.000 1.456.000 1.391.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.676.000 2.476.000 2.472.000 2.184.000 2.380.000
Sum kortsiktig gjeld 5.382.000 4.704.000 4.798.000 4.068.000 3.976.000
Sum gjeld og egenkapital 21.273.000 18.901.000 19.536.000 19.453.000 20.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.356.000 1.596.000 1.193.000 817.000 818.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.2 1.2 1.3
Soliditet 41.6 31.3 2 24.6 22.4
Resultatgrad 8.9 3 2.7 2.2 2.7
Rentedekningsgrad 8.7 2.5 2 1.5 1.5
Gjeldsgrad 1.4 2.2 2.7 3.1 3.5
Total kapitalrentabilitet 15.4 5.4 4.7 3.9 4.6
Signatur
30.11.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex