Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Sølvguttene
Juridisk navn:  Stiftelsen Sølvguttene
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006311
Åsaveien 25 Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Fax: 22441632
0362 Oslo 340 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987098988
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/21/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.6%
Resultat  
  
15.37%
Egenkapital  
  
12.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.576.000 5.382.000 6.365.000 5.576.000 4.577.000
Resultat: 1.816.000 1.574.000 1.606.000 1.240.000 1.004.000
Egenkapital: 16.400.000 14.588.000 13.014.000 11.413.000 10.179.000
Regnskap for  Stiftelsen Sølvguttene
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.576.000 5.382.000 6.365.000 5.576.000 4.577.000
Driftskostnader -4.305.000 -4.083.000 -5.166.000 -4.397.000 -3.590.000
Driftsresultat 1.271.000 1.298.000 1.199.000 1.179.000 987.000
Finansinntekter 545.000 275.000 407.000 61.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 545.000 275.000 407.000 61.000 17.000
Resultat før skatt 1.816.000 1.574.000 1.606.000 1.240.000 1.004.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.816.000 1.574.000 1.606.000 1.240.000 1.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.697.000 2.759.000 2.822.000 2.888.000 2.956.000
Sum omløpsmidler 14.351.000 13.031.000 11.362.000 9.492.000 8.174.000
Sum eiendeler 17.048.000 15.790.000 14.184.000 12.380.000 11.130.000
Sum opptjent egenkapital 16.000.000 14.188.000 12.614.000 11.013.000 9.779.000
Sum egenkapital 16.400.000 14.588.000 13.014.000 11.413.000 10.179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 648.000 1.203.000 1.169.000 967.000 951.000
Sum gjeld og egenkapital 17.048.000 15.791.000 14.183.000 12.380.000 11.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.937.000 1.864.000 5.977.000 5.280.000 4.276.000
Andre inntekter 1.639.000 3.518.000 387.000 296.000 301.000
Driftsinntekter 5.576.000 5.382.000 6.365.000 5.576.000 4.577.000
Varekostnad -226.000 -21.000 -19.000 -49.000
Lønninger -2.081.000 -2.621.000 -2.066.000 -1.867.000 -1.854.000
Avskrivning -63.000 -63.000 -66.000 -68.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.935.000 -1.399.000 -3.013.000 -2.443.000 -1.619.000
Driftskostnader -4.305.000 -4.083.000 -5.166.000 -4.397.000 -3.590.000
Driftsresultat 1.271.000 1.298.000 1.199.000 1.179.000 987.000
Finansinntekter 545.000 275.000 407.000 61.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 545.000 275.000 407.000 61.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.816.000 1.574.000 1.606.000 1.240.000 1.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 8.000
Fast eiendom 2.697.000 2.759.000 2.822.000 2.885.000 2.947.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.697.000 2.759.000 2.822.000 2.885.000 2.947.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.697.000 2.759.000 2.822.000 2.888.000 2.956.000
Varebeholdning 144.000 144.000 165.000 185.000
Kundefordringer 789.000 98.000 836.000 1.152.000 914.000
Andre fordringer 1.196.000 2.812.000 182.000 56.000 9.000
Sum investeringer 8.804.000 6.264.000 6.003.000 0 0
Kasse, bank 3.562.000 3.714.000 4.196.000 8.119.000 7.067.000
Sum omløpsmidler 14.351.000 13.031.000 11.362.000 9.492.000 8.174.000
Sum eiendeler 17.048.000 15.790.000 14.184.000 12.380.000 11.130.000
Sum opptjent egenkapital 16.000.000 14.188.000 12.614.000 11.013.000 9.779.000
Sum egenkapital 16.400.000 14.588.000 13.014.000 11.413.000 10.179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 139.000 338.000 194.000 240.000 272.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 150.000 131.000 113.000 108.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 334.000 715.000 844.000 614.000 571.000
Sum kortsiktig gjeld 648.000 1.203.000 1.169.000 967.000 951.000
Sum gjeld og egenkapital 17.048.000 15.791.000 14.183.000 12.380.000 11.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.703.000 11.828.000 10.193.000 8.525.000 7.223.000
Likviditetsgrad 1 22.1 10.8 9.7 9.8 8.6
Likviditetsgrad 2 22.1 10.7 9.6 9.6 8.4
Soliditet 96.2 92.4 91.8 92.2 91.5
Resultatgrad 22.8 24.1 18.8 21.1 21.6
Rentedekningsgrad 493.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.7 10.0 11.3 1 9
Signatur
18.10.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex