Stiftelsen Se
Juridisk navn:  Stiftelsen Se
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92256225
Øgårdsveien 75 Øgårdsveien 75 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 989382802
Aksjekapital: 100 NOK
Etableringsdato: 10/27/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Malm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-75%
Resultat  
  
-70.59%
Egenkapital  
  
66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 40.000 14.000 0 0
Resultat: 10.000 34.000 -10.000 8.000 -30.000
Egenkapital: 25.000 15.000 -19.000 -9.000 -17.000
Regnskap for  Stiftelsen Se
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 40.000 14.000 0 0
Driftskostnader -6.000 -24.000 9.000 -30.000
Driftsresultat 10.000 34.000 -10.000 9.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 10.000 34.000 -10.000 8.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 10.000 34.000 -10.000 8.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 10.000 0 0 0
Sum eiendeler 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -85.000 -119.000 -109.000 -117.000
Sum egenkapital 25.000 15.000 -19.000 -9.000 -17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 25.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 15.000 15.000 16.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 0 0 0
Andre inntekter 40.000 14.000 0 0
Driftsinntekter 10.000 40.000 14.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -24.000 9.000 -30.000
Driftskostnader -6.000 -24.000 9.000 -30.000
Driftsresultat 10.000 34.000 -10.000 9.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.000 34.000 -10.000 8.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 0 0 0
Sum eiendeler 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -85.000 -119.000 -109.000 -117.000
Sum egenkapital 25.000 15.000 -19.000 -9.000 -17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 15.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 10.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 25.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 15.000 15.000 16.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 -34.000 -25.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 -126.7 -56.3 -113.3
Resultatgrad 100.0 85.0 -71.4
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad -1.8 -2.8 -1.9
Total kapitalrentabilitet 40.0 226.7 -66.7 56.3
Signatur
02.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.09.2021
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex