Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Sentrumkirken
Juridisk navn:  Stiftelsen Sentrumkirken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51678328
Postboks 405 Langgata 10 Fax:
4302 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 986943315
Aksjekapital: 100 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/20/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.42%
Resultat  
  
357.38%
Egenkapital  
  
78.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.010.000 4.427.000 4.371.000 4.146.000 3.773.000
Resultat: 610.000 -237.000 251.000 69.000 -169.000
Egenkapital: 1.390.000 780.000 1.018.000 766.000 698.000
Regnskap for  Stiftelsen Sentrumkirken
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.010.000 4.427.000 4.371.000 4.146.000 3.773.000
Driftskostnader -2.566.000 -3.121.000 -2.676.000 -2.609.000 -2.490.000
Driftsresultat 608.000 -239.000 251.000 67.000 -166.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 2.000 2.000 0 1.000 -3.000
Resultat før skatt 610.000 -237.000 251.000 69.000 -169.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 610.000 -237.000 251.000 69.000 -169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 119.000 89.000 91.000 38.000
Sum omløpsmidler 1.671.000 1.206.000 1.498.000 1.192.000 1.166.000
Sum eiendeler 1.750.000 1.325.000 1.587.000 1.283.000 1.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.290.000 681.000 918.000 666.000 598.000
Sum egenkapital 1.390.000 780.000 1.018.000 766.000 698.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 544.000 569.000 517.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 1.750.000 1.325.000 1.587.000 1.283.000 1.203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.688.000 4.031.000 4.019.000 3.755.000 3.455.000
Andre inntekter 322.000 397.000 353.000 391.000 318.000
Driftsinntekter 4.010.000 4.427.000 4.371.000 4.146.000 3.773.000
Varekostnad -35.000 -129.000 -112.000 -119.000 -164.000
Lønninger -1.769.000 -1.860.000 -1.682.000 -1.543.000 -1.431.000
Avskrivning -39.000 -38.000 -26.000 -25.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -683.000 -1.094.000 -856.000 -922.000 -886.000
Driftskostnader -2.566.000 -3.121.000 -2.676.000 -2.609.000 -2.490.000
Driftsresultat 608.000 -239.000 251.000 67.000 -166.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 2.000 2.000 0 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 610.000 -237.000 251.000 69.000 -169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 119.000 89.000 91.000 38.000
Sum varige driftsmidler 79.000 119.000 89.000 91.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 79.000 119.000 89.000 91.000 38.000
Varebeholdning 40.000 60.000 0 0
Kundefordringer 7.000 56.000 21.000 68.000 55.000
Andre fordringer 13.000 76.000 153.000 46.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.651.000 1.034.000 1.264.000 1.078.000 1.053.000
Sum omløpsmidler 1.671.000 1.206.000 1.498.000 1.192.000 1.166.000
Sum eiendeler 1.750.000 1.325.000 1.587.000 1.283.000 1.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.290.000 681.000 918.000 666.000 598.000
Sum egenkapital 1.390.000 780.000 1.018.000 766.000 698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 231.000 309.000 259.000 294.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 118.000 105.000 86.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 544.000 569.000 517.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 1.750.000 1.325.000 1.587.000 1.283.000 1.203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.311.000 662.000 929.000 675.000 661.000
Likviditetsgrad 1 4.6 2.2 2.6 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 4.6 2.1 2.5 2.3 2.3
Soliditet 79.4 58.9 64.1 59.7 5
Resultatgrad 15.2 -5.4 5.7 1.6 -4.4
Rentedekningsgrad 2 6 -41.5
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 34.9 -17.8 15.9 5.4 -13.7
Signatur
30.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex