Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik
Juridisk navn:  Stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38256023
Sjølingstadveien 297 Sjølingstad Fax: 38257072
4513 Mandal 4513 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 977149541
Aksjekapital: 2.537.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.000 0 6.000 0 0
Resultat: 6.000 -6.000 0 0 0
Egenkapital: 1.200.000 1.194.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Regnskap for  Stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.000 0 6.000 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 0 0
Driftsresultat 6.000 -6.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 6.000 -6.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -6.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum opptjent egenkapital -1.337.000 -1.343.000 -1.337.000 -1.337.000 -1.337.000
Sum egenkapital 1.200.000 1.194.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 13.000 0 6.000 0 0
Driftsinntekter 13.000 0 6.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 0 0
Driftsresultat 6.000 -6.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -6.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum anleggsmidler 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum opptjent egenkapital -1.337.000 -1.343.000 -1.337.000 -1.337.000 -1.337.000
Sum egenkapital 1.200.000 1.194.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 99.5 1 1 1
Resultatgrad 46.2 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.5 -0.5 0 0 0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
Stiftelsens valgte representanter disponerer stiftelsens midler og kan mdde
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex