Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Steigen Omsorgsheim
Juridisk navn:  Stiftelsen Steigen Omsorgsheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75778330
Fax: 75779772
8286 Nordfold 8286 Nordfold
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 990737703
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/21/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Rognan Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskap & Kontorservice
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.5%
Resultat  
  
-55.88%
Egenkapital  
  
18.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 583.000 674.000 898.000 752.000 942.000
Resultat: 45.000 102.000 336.000 -83.000 -62.000
Egenkapital: 294.000 249.000 147.000 -189.000 -106.000
Regnskap for  Stiftelsen Steigen Omsorgsheim
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 583.000 674.000 898.000 752.000 942.000
Driftskostnader -539.000 -573.000 -555.000 -831.000 -1.003.000
Driftsresultat 45.000 102.000 344.000 -79.000 -60.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -4.000 -2.000
Finans 1.000 -1.000 -8.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt 45.000 102.000 336.000 -83.000 -62.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 102.000 336.000 -83.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 363.000 385.000 408.000 395.000 412.000
Sum omløpsmidler 28.000 9.000 38.000 3.000 7.000
Sum eiendeler 391.000 394.000 446.000 398.000 419.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -151.000 -253.000 -589.000 -506.000
Sum egenkapital 294.000 249.000 147.000 -189.000 -106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96.000 145.000 299.000 586.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 394.000 446.000 397.000 418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 558.000 674.000 846.000 740.000 923.000
Andre inntekter 25.000 0 52.000 12.000 20.000
Driftsinntekter 583.000 674.000 898.000 752.000 942.000
Varekostnad 0 0 0 0 3.000
Lønninger -115.000 -221.000 -9.000 -280.000 -473.000
Avskrivning -23.000 -23.000 -18.000 -17.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -329.000 -528.000 -534.000 -518.000
Driftskostnader -539.000 -573.000 -555.000 -831.000 -1.003.000
Driftsresultat 45.000 102.000 344.000 -79.000 -60.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -4.000 -2.000
Finans 1.000 -1.000 -8.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 102.000 336.000 -83.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 344.000 357.000 370.000 383.000 396.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 28.000 38.000 12.000 16.000
Sum varige driftsmidler 363.000 385.000 408.000 395.000 412.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 363.000 385.000 408.000 395.000 412.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 9.000 38.000 3.000 7.000
Sum omløpsmidler 28.000 9.000 38.000 3.000 7.000
Sum eiendeler 391.000 394.000 446.000 398.000 419.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -151.000 -253.000 -589.000 -506.000
Sum egenkapital 294.000 249.000 147.000 -189.000 -106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 53.000 205.000 308.000 301.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 2.000 2.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 92.000 92.000 276.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 145.000 299.000 586.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 394.000 446.000 397.000 418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -68.000 -136.000 -261.000 -583.000 -517.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.1 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0 0.1
Soliditet 75.4 63.2 3 -47.6 -25.4
Resultatgrad 7.7 15.1 38.3 -10.5 -6.4
Rentedekningsgrad 1 4 -19.8 -30.0
Gjeldsgrad 0.3 0.6 2 -3.1 -4.9
Total kapitalrentabilitet 11.8 25.9 77.1 -19.9 -14.4
Signatur
21.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex