Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Steinerskolen I Ås
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen I Ås
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64977660
Haugerudveien 25 Haugerudveien 25 Fax: 64977669
1434 Ås 1434 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 976756118
Aksjekapital: 335.828 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/30/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.59%
Resultat  
  
-132.52%
Egenkapital  
  
-6.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.164.000 10.653.000 10.230.000 13.521.000 15.255.000
Resultat: -361.000 1.110.000 403.000 -120.000 -240.000
Egenkapital: 5.009.000 5.370.000 4.260.000 4.520.000 4.641.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen I Ås
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.164.000 10.653.000 10.230.000 13.521.000 15.255.000
Driftskostnader -10.381.000 -9.395.000 -9.675.000 -13.480.000 -15.338.000
Driftsresultat -217.000 1.258.000 556.000 41.000 -82.000
Finansinntekter 3.000 3.000 7.000 4.000 16.000
Finanskostnader -148.000 -151.000 -159.000 -165.000 -173.000
Finans -145.000 -148.000 -152.000 -161.000 -157.000
Resultat før skatt -361.000 1.110.000 403.000 -120.000 -240.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -361.000 1.110.000 403.000 -120.000 -240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.025.000 9.312.000 9.599.000 9.885.000 10.172.000
Sum omløpsmidler 2.316.000 2.522.000 2.298.000 2.041.000 2.457.000
Sum eiendeler 11.341.000 11.834.000 11.897.000 11.926.000 12.629.000
Sum opptjent egenkapital 4.673.000 5.034.000 3.924.000 4.185.000 4.305.000
Sum egenkapital 5.009.000 5.370.000 4.260.000 4.520.000 4.641.000
Sum langsiktig gjeld 4.905.000 5.153.000 5.401.000 5.649.000 5.971.000
Sum kortsiktig gjeld 1.427.000 1.311.000 2.235.000 1.757.000 2.017.000
Sum gjeld og egenkapital 11.341.000 11.834.000 11.896.000 11.927.000 12.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.120.000 1.399.000 1.571.000 1.770.000 1.890.000
Andre inntekter 9.044.000 9.254.000 8.659.000 11.752.000 13.365.000
Driftsinntekter 10.164.000 10.653.000 10.230.000 13.521.000 15.255.000
Varekostnad -185.000 -161.000 -148.000 -327.000 -549.000
Lønninger -7.800.000 -7.382.000 -7.345.000 -9.954.000 -11.198.000
Avskrivning -287.000 -287.000 -287.000 -287.000 -281.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.109.000 -1.565.000 -1.895.000 -2.912.000 -3.310.000
Driftskostnader -10.381.000 -9.395.000 -9.675.000 -13.480.000 -15.338.000
Driftsresultat -217.000 1.258.000 556.000 41.000 -82.000
Finansinntekter 3.000 3.000 7.000 4.000 16.000
Finanskostnader -148.000 -151.000 -159.000 -165.000 -173.000
Finans -145.000 -148.000 -152.000 -161.000 -157.000
Konsernbidrag 359.000 0 -403.000 820.000 1.069.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -361.000 1.110.000 403.000 -120.000 -240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.338.000 8.603.000 8.868.000 9.133.000 9.398.000
Maskiner anlegg 667.000 667.000 667.000 667.000 667.000
Driftsløsøre 5.000 27.000 49.000 70.000 92.000
Sum varige driftsmidler 9.010.000 9.297.000 9.584.000 9.870.000 10.157.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 9.025.000 9.312.000 9.599.000 9.885.000 10.172.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 172.000 68.000 132.000 204.000 122.000
Andre fordringer 223.000 365.000 373.000 138.000 553.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.921.000 2.089.000 1.793.000 1.699.000 1.782.000
Sum omløpsmidler 2.316.000 2.522.000 2.298.000 2.041.000 2.457.000
Sum eiendeler 11.341.000 11.834.000 11.897.000 11.926.000 12.629.000
Sum opptjent egenkapital 4.673.000 5.034.000 3.924.000 4.185.000 4.305.000
Sum egenkapital 5.009.000 5.370.000 4.260.000 4.520.000 4.641.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.905.000 5.153.000 5.401.000 5.649.000 5.971.000
Leverandørgjeld 186.000 178.000 197.000 301.000 252.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 450.000 440.000 584.000 528.000 697.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 791.000 693.000 1.454.000 928.000 1.068.000
Sum kortsiktig gjeld 1.427.000 1.311.000 2.235.000 1.757.000 2.017.000
Sum gjeld og egenkapital 11.341.000 11.834.000 11.896.000 11.927.000 12.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 889.000 1.211.000 63.000 284.000 440.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1 1.2 1.3
Soliditet 44.2 45.4 35.8 37.9 36.7
Resultatgrad -2.1 11.8 5.4 0.3 -0.5
Rentedekningsgrad -1.5 8.3 3.5 0.2 -0.4
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.8 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet -1.9 10.7 4.7 0.4 -0.5
Signatur
09.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex