Stiftelsen Steinerskolen På øvre Romerike/eidsvoll
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen På øvre Romerike/eidsvoll
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63951277
Løkenvegen 6 Løkenvegen 6 Fax: 63951278
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 984616570
Aksjekapital: 500 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 6/11/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tecla Accounting Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.19%
Resultat  
  
356.03%
Egenkapital  
  
34.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.722.000 11.044.000 9.837.000 8.829.000 8.835.000
Resultat: 1.188.000 -464.000 323.000 88.000 191.000
Egenkapital: 4.588.000 3.400.000 3.864.000 3.541.000 3.453.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen På øvre Romerike/eidsvoll
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.722.000 11.044.000 9.837.000 8.829.000 8.835.000
Driftskostnader -11.439.000 -11.429.000 -9.515.000 -8.764.000 -8.688.000
Driftsresultat 1.284.000 -385.000 323.000 65.000 148.000
Finansinntekter 7.000 14.000 19.000 25.000 43.000
Finanskostnader -104.000 -93.000 -19.000 -1.000 0
Finans -97.000 -79.000 0 24.000 43.000
Resultat før skatt 1.188.000 -464.000 323.000 88.000 191.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.188.000 -464.000 323.000 88.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.751.000 5.831.000 5.596.000 102.000 200.000
Sum omløpsmidler 3.398.000 2.196.000 2.739.000 4.817.000 4.451.000
Sum eiendeler 9.149.000 8.027.000 8.335.000 4.919.000 4.651.000
Sum opptjent egenkapital 4.587.000 3.399.000 3.864.000 3.541.000 3.453.000
Sum egenkapital 4.588.000 3.400.000 3.864.000 3.541.000 3.453.000
Sum langsiktig gjeld 2.579.000 2.679.000 2.780.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.981.000 1.948.000 1.692.000 1.378.000 1.198.000
Sum gjeld og egenkapital 9.148.000 8.027.000 8.337.000 4.920.000 4.652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 876.000 758.000 663.000 831.000 783.000
Andre inntekter 11.847.000 10.286.000 9.174.000 7.998.000 8.052.000
Driftsinntekter 12.722.000 11.044.000 9.837.000 8.829.000 8.835.000
Varekostnad -360.000 -36.000 -27.000 -127.000 -145.000
Lønninger -8.779.000 -8.688.000 -7.643.000 -6.904.000 -7.354.000
Avskrivning -133.000 -111.000 -28.000 -80.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.167.000 -2.594.000 -1.817.000 -1.653.000 -1.161.000
Driftskostnader -11.439.000 -11.429.000 -9.515.000 -8.764.000 -8.688.000
Driftsresultat 1.284.000 -385.000 323.000 65.000 148.000
Finansinntekter 7.000 14.000 19.000 25.000 43.000
Finanskostnader -104.000 -93.000 -19.000 -1.000 0
Finans -97.000 -79.000 0 24.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.188.000 -464.000 323.000 88.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.320.000 5.380.000 5.440.000 0 59.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 430.000 451.000 156.000 102.000 141.000
Sum varige driftsmidler 5.751.000 5.831.000 5.596.000 102.000 200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.751.000 5.831.000 5.596.000 102.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 33.000 456.000 612.000 417.000
Andre fordringer 333.000 345.000 236.000 238.000 246.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.052.000 1.817.000 2.048.000 3.968.000 3.788.000
Sum omløpsmidler 3.398.000 2.196.000 2.739.000 4.817.000 4.451.000
Sum eiendeler 9.149.000 8.027.000 8.335.000 4.919.000 4.651.000
Sum opptjent egenkapital 4.587.000 3.399.000 3.864.000 3.541.000 3.453.000
Sum egenkapital 4.588.000 3.400.000 3.864.000 3.541.000 3.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.579.000 2.679.000 2.780.000 0 0
Leverandørgjeld 144.000 279.000 64.000 322.000 201.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 596.000 557.000 520.000 480.000 431.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.242.000 1.112.000 1.108.000 576.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 1.981.000 1.948.000 1.692.000 1.378.000 1.198.000
Sum gjeld og egenkapital 9.148.000 8.027.000 8.337.000 4.920.000 4.652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.417.000 248.000 1.047.000 3.439.000 3.253.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 1.6 3.5 3.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 1.6 3.5 3.8
Soliditet 50.2 42.4 46.4 7 74.2
Resultatgrad 10.1 -3.5 3.3 0.7 1.7
Rentedekningsgrad 12.3 -4.1 1 6
Gjeldsgrad 1 1.4 1.2 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.1 -4.6 4.1 1.8 4.1
Signatur
16.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex