Stiftelsen Steinerskolen På Skjold
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen På Skjold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55112380
Harald Skjolds Veg 32 Harald Skjolds Veg 32 Fax: 55112381
5236 Rådal 5236 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977154677
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 100
Etableringsdato: 5/4/1988 1
Foretakstype: STI
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.98%
Resultat  
  
-33.54%
Egenkapital  
  
7.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 57.882.000 54.616.000 50.766.000 47.981.000 47.211.000
Resultat: 2.368.000 3.563.000 1.131.000 1.088.000 2.514.000
Egenkapital: 32.775.000 30.408.000 26.844.000 26.714.000 26.626.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen På Skjold
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 57.882.000 54.616.000 50.766.000 47.981.000 47.211.000
Driftskostnader -54.921.000 -50.401.000 -48.656.000 -45.827.000 -43.702.000
Driftsresultat 2.962.000 4.214.000 2.110.000 2.153.000 3.509.000
Finansinntekter 91.000 77.000 88.000 81.000 129.000
Finanskostnader -685.000 -728.000 -1.068.000 -1.145.000 -1.124.000
Finans -594.000 -651.000 -980.000 -1.064.000 -995.000
Resultat før skatt 2.368.000 3.563.000 1.131.000 1.088.000 2.514.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.368.000 3.563.000 1.131.000 1.088.000 2.514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.512.000 45.701.000 47.972.000 50.422.000 52.055.000
Sum omløpsmidler 16.994.000 16.334.000 19.279.000 16.912.000 12.127.000
Sum eiendeler 63.506.000 62.035.000 67.251.000 67.334.000 64.182.000
Sum opptjent egenkapital 32.675.000 30.308.000 26.744.000 26.614.000 26.526.000
Sum egenkapital 32.775.000 30.408.000 26.844.000 26.714.000 26.626.000
Sum langsiktig gjeld 22.224.000 24.267.000 31.309.000 32.351.000 31.394.000
Sum kortsiktig gjeld 8.507.000 7.361.000 9.098.000 8.270.000 6.162.000
Sum gjeld og egenkapital 63.506.000 62.036.000 67.251.000 67.335.000 64.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.706.000 51.947.000 48.219.000 45.514.000 44.957.000
Andre inntekter 3.176.000 2.668.000 2.547.000 2.466.000 2.254.000
Driftsinntekter 57.882.000 54.616.000 50.766.000 47.981.000 47.211.000
Varekostnad -4.792.000 -4.511.000 -4.450.000 -4.767.000 -5.099.000
Lønninger -39.970.000 -37.871.000 -36.222.000 -33.795.000 -31.757.000
Avskrivning -2.675.000 -2.537.000 -2.524.000 -2.434.000 -2.419.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.484.000 -5.482.000 -5.460.000 -4.831.000 -4.427.000
Driftskostnader -54.921.000 -50.401.000 -48.656.000 -45.827.000 -43.702.000
Driftsresultat 2.962.000 4.214.000 2.110.000 2.153.000 3.509.000
Finansinntekter 91.000 77.000 88.000 81.000 129.000
Finanskostnader -685.000 -728.000 -1.068.000 -1.145.000 -1.124.000
Finans -594.000 -651.000 -980.000 -1.064.000 -995.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.368.000 3.563.000 1.131.000 1.088.000 2.514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 46.376.000 45.363.000 47.480.000 49.819.000 50.959.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 338.000 492.000 603.000 722.000
Sum varige driftsmidler 46.512.000 45.701.000 47.972.000 50.422.000 51.681.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 374.000
Sum anleggsmidler 46.512.000 45.701.000 47.972.000 50.422.000 52.055.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.088.000 619.000 708.000 727.000 754.000
Andre fordringer 499.000 348.000 396.000 421.000 394.000
Sum investeringer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Kasse, bank 15.377.000 15.338.000 18.145.000 15.734.000 10.949.000
Sum omløpsmidler 16.994.000 16.334.000 19.279.000 16.912.000 12.127.000
Sum eiendeler 63.506.000 62.035.000 67.251.000 67.334.000 64.182.000
Sum opptjent egenkapital 32.675.000 30.308.000 26.744.000 26.614.000 26.526.000
Sum egenkapital 32.775.000 30.408.000 26.844.000 26.714.000 26.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.450.000 4.450.000 4.450.000 3.450.000 2.450.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.224.000 24.267.000 31.309.000 32.351.000 31.394.000
Leverandørgjeld 1.461.000 973.000 1.388.000 1.360.000 753.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.571.000 1.306.000 1.354.000 1.256.000 1.223.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.474.000 5.082.000 6.356.000 5.653.000 4.186.000
Sum kortsiktig gjeld 8.507.000 7.361.000 9.098.000 8.270.000 6.162.000
Sum gjeld og egenkapital 63.506.000 62.036.000 67.251.000 67.335.000 64.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.487.000 8.973.000 10.181.000 8.642.000 5.965.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 2.1 2 2.0
Likviditetsgrad 2 2 2.2 2.1 2 2.0
Soliditet 51.6 4 39.9 39.7 41.5
Resultatgrad 5.1 7.7 4.2 4.5 7.4
Rentedekningsgrad 4.3 5.8 2 1.9 3.2
Gjeldsgrad 0.9 1 1.5 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.8 6.9 3.3 3.3 5.7
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex