Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Steinkjer Montessoriskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinkjer Montessoriskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74148850
Seilmakergata 3 Seilmakergata 3 Fax: 74148851
7725 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 886879822
Aksjekapital: 1.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 3/29/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.42%
Resultat  
  
-56.68%
Egenkapital  
  
11.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.219.000 20.921.000 17.212.000 15.530.000 14.608.000
Resultat: 279.000 644.000 0 36.000 -230.000
Egenkapital: 2.796.000 2.518.000 1.728.000 1.728.000 1.692.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinkjer Montessoriskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.219.000 20.921.000 17.212.000 15.530.000 14.608.000
Driftskostnader -21.013.000 -20.327.000 -17.246.000 -15.525.000 -14.869.000
Driftsresultat 206.000 593.000 -35.000 5.000 -260.000
Finansinntekter 73.000 51.000 35.000 36.000 31.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -5.000 0
Finans 72.000 51.000 35.000 31.000 31.000
Resultat før skatt 279.000 644.000 0 36.000 -230.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 279.000 644.000 0 36.000 -230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 563.000 618.000 437.000 0 27.000
Sum omløpsmidler 4.816.000 4.473.000 4.438.000 3.471.000 3.802.000
Sum eiendeler 5.379.000 5.091.000 4.875.000 3.471.000 3.829.000
Sum opptjent egenkapital 2.795.000 2.517.000 1.727.000 1.727.000 1.691.000
Sum egenkapital 2.796.000 2.518.000 1.728.000 1.728.000 1.692.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.582.000 2.574.000 3.147.000 1.744.000 2.137.000
Sum gjeld og egenkapital 5.378.000 5.092.000 4.875.000 3.472.000 3.829.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.311.000 2.261.000 1.984.000 1.964.000 1.777.000
Andre inntekter 18.908.000 18.659.000 15.227.000 13.566.000 12.832.000
Driftsinntekter 21.219.000 20.921.000 17.212.000 15.530.000 14.608.000
Varekostnad -852.000 -768.000 -766.000 -711.000 -513.000
Lønninger -15.664.000 -15.023.000 -13.098.000 -11.668.000 -11.449.000
Avskrivning -329.000 -223.000 -51.000 -27.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.168.000 -4.313.000 -3.331.000 -3.119.000 -2.805.000
Driftskostnader -21.013.000 -20.327.000 -17.246.000 -15.525.000 -14.869.000
Driftsresultat 206.000 593.000 -35.000 5.000 -260.000
Finansinntekter 73.000 51.000 35.000 36.000 31.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -5.000 0
Finans 72.000 51.000 35.000 31.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 279.000 644.000 0 36.000 -230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 109.000 177.000 246.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 454.000 441.000 191.000 0 27.000
Sum varige driftsmidler 563.000 618.000 437.000 0 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 563.000 618.000 437.000 0 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 197.000 55.000 111.000 53.000 61.000
Andre fordringer 215.000 252.000 201.000 180.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.404.000 4.166.000 4.126.000 3.238.000 3.731.000
Sum omløpsmidler 4.816.000 4.473.000 4.438.000 3.471.000 3.802.000
Sum eiendeler 5.379.000 5.091.000 4.875.000 3.471.000 3.829.000
Sum opptjent egenkapital 2.795.000 2.517.000 1.727.000 1.727.000 1.691.000
Sum egenkapital 2.796.000 2.518.000 1.728.000 1.728.000 1.692.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 202.000 249.000 450.000 407.000 415.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 990.000 972.000 1.048.000 156.000 743.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.390.000 1.353.000 1.648.000 1.180.000 979.000
Sum kortsiktig gjeld 2.582.000 2.574.000 3.147.000 1.744.000 2.137.000
Sum gjeld og egenkapital 5.378.000 5.092.000 4.875.000 3.472.000 3.829.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.234.000 1.899.000 1.291.000 1.727.000 1.665.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.4 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.4 2 1.8
Soliditet 5 49.5 35.4 49.8 44.2
Resultatgrad 1 2.8 -0.2 0 -1.8
Rentedekningsgrad 2 1
Gjeldsgrad 0.9 1 1.8 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 12.6 0 1.2 -6.0
Signatur
15.01.2021
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex