Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Svanøy Hus
Juridisk navn:  Stiftelsen Svanøy Hus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57752180
Kvalstad Gård Kvalstad Gård Fax: 57752190
6914 Svanøybukt 6914 Svanøybukt
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 977142431
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Progresso AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.75%
Resultat  
  
71.93%
Egenkapital  
  
27.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 874.000 1.427.000 1.620.000 1.359.000 1.713.000
Resultat: -32.000 -114.000 242.000 -232.000 558.000
Egenkapital: 3.539.000 2.771.000 2.885.000 2.643.000 2.875.000
Regnskap for  Stiftelsen Svanøy Hus
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 874.000 1.427.000 1.620.000 1.359.000 1.713.000
Driftskostnader -907.000 -1.541.000 -1.378.000 -1.591.000 -1.159.000
Driftsresultat -32.000 -114.000 242.000 -233.000 554.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 0
Finans 1.000 0 0 1.000 4.000
Resultat før skatt -32.000 -114.000 242.000 -232.000 558.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -114.000 242.000 -232.000 558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.107.000 4.095.000 4.329.000 4.508.000 2.153.000
Sum omløpsmidler 677.000 612.000 750.000 534.000 1.134.000
Sum eiendeler 4.784.000 4.707.000 5.079.000 5.042.000 3.287.000
Sum opptjent egenkapital 1.539.000 771.000 885.000 643.000 875.000
Sum egenkapital 3.539.000 2.771.000 2.885.000 2.643.000 2.875.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 1.800.000 1.800.000 2.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 245.000 135.000 394.000 399.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.784.000 4.706.000 5.079.000 5.042.000 3.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 324.000 717.000 835.000 858.000 200.000
Andre inntekter 550.000 710.000 785.000 500.000 1.513.000
Driftsinntekter 874.000 1.427.000 1.620.000 1.359.000 1.713.000
Varekostnad -28.000 -394.000 -409.000 -476.000 -76.000
Lønninger 0 0 -1.000 0
Avskrivning -269.000 -274.000 -264.000 -201.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -610.000 -873.000 -705.000 -913.000 -949.000
Driftskostnader -907.000 -1.541.000 -1.378.000 -1.591.000 -1.159.000
Driftsresultat -32.000 -114.000 242.000 -233.000 554.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 0
Finans 1.000 0 0 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -114.000 242.000 -232.000 558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.706.000 3.679.000 3.879.000 4.107.000 1.794.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 381.000 396.000 431.000 381.000 359.000
Sum varige driftsmidler 4.087.000 4.075.000 4.309.000 4.488.000 2.153.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Sum anleggsmidler 4.107.000 4.095.000 4.329.000 4.508.000 2.153.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 94.000 82.000 263.000 77.000 52.000
Andre fordringer 98.000 95.000 410.000 121.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 486.000 434.000 77.000 335.000 925.000
Sum omløpsmidler 677.000 612.000 750.000 534.000 1.134.000
Sum eiendeler 4.784.000 4.707.000 5.079.000 5.042.000 3.287.000
Sum opptjent egenkapital 1.539.000 771.000 885.000 643.000 875.000
Sum egenkapital 3.539.000 2.771.000 2.885.000 2.643.000 2.875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 1.800.000 1.800.000 2.000.000 0
Leverandørgjeld 89.000 104.000 223.000 9.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 30.000 171.000 390.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 135.000 394.000 399.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.784.000 4.706.000 5.079.000 5.042.000 3.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 432.000 477.000 356.000 135.000 722.000
Likviditetsgrad 1 2.8 4.5 1.9 1.3 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8 4.5 1.9 1.3 2.8
Soliditet 74.0 58.9 56.8 52.4 87.5
Resultatgrad -3.7 14.9 -17.1 32.3
Rentedekningsgrad -77.7
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.8 0.9 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.6 -2.4 4.8 -4.5 1
Signatur
30.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex