Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Tamilsk Ressurs Og Veiledningssenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Tamilsk Ressurs Og Veiledningssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22218191
3. Etasje Nedre Rommen 3 3. Etasje Nedre Rommen 3 Fax: 22218190
0988 Oslo 988 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976599489
Aksjekapital: 7.225.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.84%
Resultat  
  
-1566.67%
Egenkapital  
  
-0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.792.000 2.353.000 2.297.000 2.046.000 2.306.000
Resultat: -44.000 3.000 69.000 42.000 44.000
Egenkapital: 7.181.000 7.225.000 7.222.000 7.153.000 7.111.000
Regnskap for  Stiftelsen Tamilsk Ressurs Og Veiledningssenter
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.792.000 2.353.000 2.297.000 2.046.000 2.306.000
Driftskostnader -1.603.000 -2.081.000 -1.984.000 -1.762.000 -2.034.000
Driftsresultat 189.000 272.000 313.000 285.000 272.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -234.000 -269.000 -244.000 -243.000 -228.000
Finans -234.000 -269.000 -244.000 -243.000 -228.000
Resultat før skatt -44.000 3.000 69.000 42.000 44.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 3.000 69.000 42.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.528.000 11.912.000 12.164.000 12.385.000 12.715.000
Sum omløpsmidler 919.000 1.067.000 1.120.000 826.000 518.000
Sum eiendeler 12.447.000 12.979.000 13.284.000 13.211.000 13.233.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 7.111.000
Sum egenkapital 7.181.000 7.225.000 7.222.000 7.153.000 7.111.000
Sum langsiktig gjeld 5.171.000 5.632.000 5.902.000 5.902.000 5.978.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 122.000 160.000 157.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 12.448.000 12.979.000 13.284.000 13.212.000 13.233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 329.000 738.000 690.000 659.000 206.000
Andre inntekter 1.463.000 1.615.000 1.607.000 1.387.000 2.101.000
Driftsinntekter 1.792.000 2.353.000 2.297.000 2.046.000 2.306.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -341.000 -674.000 -550.000 -435.000 -444.000
Avskrivning -384.000 -373.000 -344.000 -330.000 -340.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -1.034.000 -1.090.000 -997.000 -1.250.000
Driftskostnader -1.603.000 -2.081.000 -1.984.000 -1.762.000 -2.034.000
Driftsresultat 189.000 272.000 313.000 285.000 272.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -234.000 -269.000 -244.000 -243.000 -228.000
Finans -234.000 -269.000 -244.000 -243.000 -228.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 3.000 69.000 42.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.396.000 11.726.000 12.055.000 12.385.000 12.715.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 187.000 108.000 0 0
Sum varige driftsmidler 11.528.000 11.912.000 12.164.000 12.385.000 12.715.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.528.000 11.912.000 12.164.000 12.385.000 12.715.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 261.000 174.000 236.000 284.000 281.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 659.000 893.000 884.000 543.000 238.000
Sum omløpsmidler 919.000 1.067.000 1.120.000 826.000 518.000
Sum eiendeler 12.447.000 12.979.000 13.284.000 13.211.000 13.233.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 7.111.000
Sum egenkapital 7.181.000 7.225.000 7.222.000 7.153.000 7.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.171.000 5.632.000 5.902.000 5.902.000 5.978.000
Leverandørgjeld 13.000 -11.000 18.000 23.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 43.000 25.000 18.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 90.000 117.000 116.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 122.000 160.000 157.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 12.448.000 12.979.000 13.284.000 13.212.000 13.233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 823.000 945.000 960.000 669.000 374.000
Likviditetsgrad 1 9.6 8.7 7 5.3 3.6
Likviditetsgrad 2 9.6 8.7 7 5.3 3.6
Soliditet 57.7 55.7 54.4 54.1 53.7
Resultatgrad 10.5 11.6 13.6 13.9 11.8
Rentedekningsgrad 0.8 1 1.3 1.2 1.2
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.5 2.1 2.4 2.2 2.1
Signatur
08.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex