Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Tradebroker
Juridisk navn:  Stiftelsen Tradebroker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22886070
Postboks 474 Bedriftssenteret Rosenholmveien 25 Fax:
1411 Kolbotn 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 960479777
Aksjekapital: 2.202.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/22/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Gjerde Hansen Revisjon AS
Regnskapsfører: Progressum Fri As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.59%
Resultat  
  
213.62%
Egenkapital  
  
37.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.964.000 11.299.000 10.476.000 8.667.000 9.538.000
Resultat: 3.293.000 1.050.000 25.000 -832.000 648.000
Egenkapital: 9.359.000 6.794.000 5.945.000 5.929.000 6.769.000
Regnskap for  Stiftelsen Tradebroker
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.964.000 11.299.000 10.476.000 8.667.000 9.538.000
Driftskostnader -10.688.000 -10.280.000 -10.507.000 -9.548.000 -8.944.000
Driftsresultat 3.276.000 1.019.000 -30.000 -881.000 594.000
Finansinntekter 19.000 31.000 55.000 50.000 55.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 17.000 31.000 55.000 50.000 55.000
Resultat før skatt 3.293.000 1.050.000 25.000 -832.000 648.000
Skattekostnad -728.000 -201.000 -9.000 -9.000 -224.000
Årsresultat 2.565.000 849.000 16.000 -841.000 425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 543.000 548.000 771.000 1.000.000 25.000
Sum omløpsmidler 27.960.000 22.773.000 21.618.000 19.659.000 19.802.000
Sum eiendeler 28.503.000 23.321.000 22.389.000 20.659.000 19.827.000
Sum opptjent egenkapital 7.157.000 4.592.000 3.743.000 3.727.000 4.567.000
Sum egenkapital 9.359.000 6.794.000 5.945.000 5.929.000 6.769.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.144.000 16.527.000 16.444.000 14.730.000 13.057.000
Sum gjeld og egenkapital 28.503.000 23.321.000 22.389.000 20.659.000 19.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.964.000 11.299.000 0 0 0
Andre inntekter 10.476.000 8.667.000 9.538.000
Driftsinntekter 13.964.000 11.299.000 10.476.000 8.667.000 9.538.000
Varekostnad 0 0 -107.000
Lønninger -7.825.000 -7.309.000 -7.128.000 -6.847.000 -6.659.000
Avskrivning -223.000 -223.000 -230.000 -120.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.640.000 -2.748.000 -3.149.000 -2.581.000 -2.163.000
Driftskostnader -10.688.000 -10.280.000 -10.507.000 -9.548.000 -8.944.000
Driftsresultat 3.276.000 1.019.000 -30.000 -881.000 594.000
Finansinntekter 19.000 31.000 55.000 50.000 55.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 17.000 31.000 55.000 50.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.565.000 849.000 16.000 -841.000 425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 543.000 548.000 771.000 1.000.000 25.000
Sum varige driftsmidler 543.000 548.000 771.000 1.000.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 543.000 548.000 771.000 1.000.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 553.000 567.000
Andre fordringer 12.624.000 9.762.000 9.542.000 7.780.000 7.106.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.336.000 13.011.000 12.077.000 11.327.000 12.130.000
Sum omløpsmidler 27.960.000 22.773.000 21.618.000 19.659.000 19.802.000
Sum eiendeler 28.503.000 23.321.000 22.389.000 20.659.000 19.827.000
Sum opptjent egenkapital 7.157.000 4.592.000 3.743.000 3.727.000 4.567.000
Sum egenkapital 9.359.000 6.794.000 5.945.000 5.929.000 6.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.344.000 66.000 117.000 121.000 100.000
Betalbar skatt 728.000 201.000 9.000 9.000 224.000
Skyldig offentlige avgifter 705.000 649.000 680.000 696.000 644.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.366.000 15.611.000 15.638.000 13.904.000 12.089.000
Sum kortsiktig gjeld 19.144.000 16.527.000 16.444.000 14.730.000 13.057.000
Sum gjeld og egenkapital 28.503.000 23.321.000 22.389.000 20.659.000 19.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.816.000 6.246.000 5.174.000 4.929.000 6.745.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5
Soliditet 32.8 29.1 26.6 28.7 34.1
Resultatgrad 23.5 9.0 -0.3 -10.2 6.2
Rentedekningsgrad 1.638.0
Gjeldsgrad 2.0 2.4 2.8 2.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 11.6 4.5 0.1 3.3
Signatur
23.03.2017
Prokurister
28.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex