Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Tro Håp Kjærlighet
Juridisk navn:  Stiftelsen Tro Håp Kjærlighet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90988778
Postboks 5038 Svebakken 36 Fax: 51476199
5511 Haugesund 5533 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 975943224
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/14/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Alma Revisjon As
Regnskapsfører: Siviløkonom Thormodsæter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.95%
Resultat  
  
33.68%
Egenkapital  
  
11.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.400.000 3.378.000 3.613.000 3.537.000 3.484.000
Resultat: 127.000 95.000 68.000 -195.000 186.000
Egenkapital: 1.246.000 1.120.000 1.025.000 956.000 1.152.000
Regnskap for  Stiftelsen Tro Håp Kjærlighet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.400.000 3.378.000 3.613.000 3.537.000 3.484.000
Driftskostnader -2.287.000 -3.294.000 -3.549.000 -3.747.000 -3.308.000
Driftsresultat 114.000 84.000 64.000 -210.000 176.000
Finansinntekter 24.000 25.000 21.000 17.000 13.000
Finanskostnader -12.000 -14.000 -17.000 -3.000 -4.000
Finans 12.000 11.000 4.000 14.000 9.000
Resultat før skatt 127.000 95.000 68.000 -195.000 186.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 95.000 68.000 -195.000 186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 434.000 510.000 123.000 223.000
Sum omløpsmidler 1.307.000 1.094.000 950.000 1.138.000 1.267.000
Sum eiendeler 1.677.000 1.528.000 1.460.000 1.261.000 1.490.000
Sum opptjent egenkapital 1.046.000 920.000 825.000 756.000 952.000
Sum egenkapital 1.246.000 1.120.000 1.025.000 956.000 1.152.000
Sum langsiktig gjeld 137.000 249.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 430.000 271.000 186.000 305.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.676.000 1.528.000 1.460.000 1.261.000 1.490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.326.000 1.884.000 1.950.000 2.111.000 2.183.000
Andre inntekter 1.074.000 1.494.000 1.662.000 1.427.000 1.301.000
Driftsinntekter 2.400.000 3.378.000 3.613.000 3.537.000 3.484.000
Varekostnad -870.000 -1.194.000 -1.427.000 -1.557.000 -1.252.000
Lønninger -727.000 -961.000 -952.000 -904.000 -869.000
Avskrivning -64.000 -76.000 -153.000 -101.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000 -1.063.000 -1.017.000 -1.185.000 -1.059.000
Driftskostnader -2.287.000 -3.294.000 -3.549.000 -3.747.000 -3.308.000
Driftsresultat 114.000 84.000 64.000 -210.000 176.000
Finansinntekter 24.000 25.000 21.000 17.000 13.000
Finanskostnader -12.000 -14.000 -17.000 -3.000 -4.000
Finans 12.000 11.000 4.000 14.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 95.000 68.000 -195.000 186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 5.000 13.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 370.000 434.000 510.000 118.000 210.000
Sum varige driftsmidler 370.000 434.000 510.000 123.000 223.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 370.000 434.000 510.000 123.000 223.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 85.000 30.000 34.000 109.000
Andre fordringer 11.000 14.000 18.000 14.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.265.000 995.000 902.000 1.090.000 1.147.000
Sum omløpsmidler 1.307.000 1.094.000 950.000 1.138.000 1.267.000
Sum eiendeler 1.677.000 1.528.000 1.460.000 1.261.000 1.490.000
Sum opptjent egenkapital 1.046.000 920.000 825.000 756.000 952.000
Sum egenkapital 1.246.000 1.120.000 1.025.000 956.000 1.152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 137.000 249.000 0 0
Leverandørgjeld 29.000 35.000 47.000 38.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 69.000 76.000 65.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 364.000 167.000 64.000 202.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 430.000 271.000 186.000 305.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.676.000 1.528.000 1.460.000 1.261.000 1.490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 877.000 823.000 764.000 833.000 929.000
Likviditetsgrad 1 3.0 4 5.1 3.7 3.7
Likviditetsgrad 2 3.0 4 5.1 3.7 3.7
Soliditet 74.3 73.3 70.2 75.8 77.3
Resultatgrad 4.8 2.5 1.8 -5.9 5.1
Rentedekningsgrad 9.5 6 3.8 4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.2 7.1 5.8 -15.3 12.7
Signatur
25.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2020
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex