Stiftelsen Tromsø International School
Juridisk navn:  Stiftelsen Tromsø International School
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99200772
Minnelundvegen 15 Minnelundvegen 15 Fax:
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 992939257
Aksjekapital: 262.500 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 3/31/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.5%
Resultat  
  
-106.65%
Egenkapital  
  
-1.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 27.903.000 31.178.000 30.502.000 25.450.000 19.956.000
Resultat: -191.000 2.871.000 3.058.000 1.594.000 2.236.000
Egenkapital: 13.183.000 13.374.000 10.503.000 7.444.000 5.851.000
Regnskap for  Stiftelsen Tromsø International School
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 27.903.000 31.178.000 30.502.000 25.450.000 19.956.000
Driftskostnader -27.300.000 -28.147.000 -27.441.000 -23.865.000 -17.726.000
Driftsresultat 602.000 3.030.000 3.062.000 1.585.000 2.230.000
Finansinntekter 5.000 12.000 10.000 9.000 14.000
Finanskostnader -798.000 -171.000 -14.000 -1.000 -7.000
Finans -793.000 -159.000 -4.000 8.000 7.000
Resultat før skatt -191.000 2.871.000 3.058.000 1.594.000 2.236.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -191.000 2.871.000 3.058.000 1.594.000 2.236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.868.000 29.168.000 2.909.000 3.417.000 2.796.000
Sum omløpsmidler 13.944.000 16.953.000 11.207.000 7.623.000 5.269.000
Sum eiendeler 44.812.000 46.121.000 14.116.000 11.040.000 8.065.000
Sum opptjent egenkapital 12.921.000 13.111.000 10.240.000 7.182.000 5.588.000
Sum egenkapital 13.183.000 13.374.000 10.503.000 7.444.000 5.851.000
Sum langsiktig gjeld 25.821.000 21.361.000 101.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 5.807.000 11.386.000 3.613.000 3.495.000 2.013.000
Sum gjeld og egenkapital 44.812.000 46.121.000 14.116.000 11.041.000 8.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.439.000 3.964.000 3.880.000 3.311.000 2.883.000
Andre inntekter 23.464.000 27.214.000 26.622.000 22.139.000 17.073.000
Driftsinntekter 27.903.000 31.178.000 30.502.000 25.450.000 19.956.000
Varekostnad -263.000 -194.000 -237.000 -320.000 -237.000
Lønninger -19.775.000 -19.614.000 -19.262.000 -15.750.000 -12.551.000
Avskrivning -2.699.000 -1.590.000 -1.058.000 -810.000 -299.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.563.000 -6.749.000 -6.884.000 -6.985.000 -4.639.000
Driftskostnader -27.300.000 -28.147.000 -27.441.000 -23.865.000 -17.726.000
Driftsresultat 602.000 3.030.000 3.062.000 1.585.000 2.230.000
Finansinntekter 5.000 12.000 10.000 9.000 14.000
Finanskostnader -798.000 -171.000 -14.000 -1.000 -7.000
Finans -793.000 -159.000 -4.000 8.000 7.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -191.000 2.871.000 3.058.000 1.594.000 2.236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 5.000 35.000 64.000
Fast eiendom 772.000 862.000 1.930.000 2.601.000 2.319.000
Maskiner anlegg 16.000 25.000 34.000 43.000 0
Driftsløsøre 1.769.000 932.000 940.000 738.000 412.000
Sum varige driftsmidler 30.868.000 29.155.000 2.904.000 3.382.000 2.731.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 30.868.000 29.168.000 2.909.000 3.417.000 2.796.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 63.000 2.211.000 2.989.000 3.374.000 91.000
Andre fordringer 993.000 3.057.000 844.000 471.000 1.965.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 12.888.000 11.684.000 7.374.000 3.777.000 3.213.000
Sum omløpsmidler 13.944.000 16.953.000 11.207.000 7.623.000 5.269.000
Sum eiendeler 44.812.000 46.121.000 14.116.000 11.040.000 8.065.000
Sum opptjent egenkapital 12.921.000 13.111.000 10.240.000 7.182.000 5.588.000
Sum egenkapital 13.183.000 13.374.000 10.503.000 7.444.000 5.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.821.000 21.361.000 101.000 201.000
Leverandørgjeld 1.160.000 7.898.000 371.000 698.000 464.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 905.000 941.000 944.000 891.000 185.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.742.000 2.547.000 2.298.000 1.906.000 1.364.000
Sum kortsiktig gjeld 5.807.000 11.386.000 3.613.000 3.495.000 2.013.000
Sum gjeld og egenkapital 44.812.000 46.121.000 14.116.000 11.041.000 8.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.137.000 5.567.000 7.594.000 4.128.000 3.256.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 3.1 2.2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5 3.1 2.2 2.6
Soliditet 29.4 29.0 74.4 67.4 72.5
Resultatgrad 2.2 9.7 10.0 6.2 11.2
Rentedekningsgrad 0.8 17.7 218.7 1 318.6
Gjeldsgrad 2.4 2.4 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 6.6 21.8 14.4 27.8
Signatur
29.09.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex