Stiftelsen Verk Produksjoner
Juridisk navn:  Stiftelsen Verk Produksjoner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22672832
c/o Fredrik John Hannestad Nonnegata 17 Fax:
0656 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
Fylke Fylke
Org.nr: 979710224
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/21/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Otterstads Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Nous AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.69%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.099.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Resultat: 0 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Egenkapital: 2.000 2.000 -122.000 24.000 34.000
Regnskap for  Stiftelsen Verk Produksjoner
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.099.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Driftskostnader -3.099.000 -2.576.000 -3.521.000 -4.620.000 -2.668.000
Driftsresultat 125.000 -146.000 -10.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 48.000 48.000 48.000 58.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.092.000 220.000 399.000 1.223.000
Sum eiendeler 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.281.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 -124.000 23.000 33.000
Sum egenkapital 2.000 2.000 -122.000 24.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.138.000 391.000 423.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Andre inntekter 3.001.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.099.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.952.000 -1.760.000 -2.087.000 -2.636.000 -1.765.000
Avskrivning -7.000 0 -10.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.140.000 -816.000 -1.434.000 -1.974.000 -886.000
Driftskostnader -3.099.000 -2.576.000 -3.521.000 -4.620.000 -2.668.000
Driftsresultat 125.000 -146.000 -10.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 10.000
Sum varige driftsmidler 17.000 0 0 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 65.000 48.000 48.000 48.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 17.000 21.000 36.000 31.000
Andre fordringer 20.000 19.000 35.000 20.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.435.000 1.057.000 165.000 344.000 1.176.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.092.000 220.000 399.000 1.223.000
Sum eiendeler 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.281.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 -124.000 23.000 33.000
Sum egenkapital 2.000 2.000 -122.000 24.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 17.000 96.000 97.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 138.000 132.000 116.000 104.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.398.000 983.000 163.000 210.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.138.000 391.000 423.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -46.000 -171.000 -24.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.6 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.6 0.9 1
Soliditet 0.1 0.2 -45.4 5.4 2.7
Resultatgrad 4.6 -4.3 -0.2 4.2
Rentedekningsgrad 125.0 5
Gjeldsgrad 759.0 569.0 -3.2 17.6 36.7
Total kapitalrentabilitet 11.0 -54.3 9.3
Signatur
23.09.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex