Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Verk Produksjoner
Juridisk navn:  Stiftelsen Verk Produksjoner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22672832
c/o Fredrik John Hannestad Nonnegata 17 Fax:
0656 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 979710224
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/21/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Otterstads Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Nous AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.92%
Resultat  
  
184.35%
Egenkapital  
  
101.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000 4.128.000
Resultat: 124.000 -147.000 -10.000 117.000 -10.000
Egenkapital: 2.000 -122.000 24.000 34.000 -83.000
Regnskap for  Stiftelsen Verk Produksjoner
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000 4.128.000
Driftskostnader -2.576.000 -3.521.000 -4.620.000 -2.668.000 -4.139.000
Driftsresultat 125.000 -146.000 -10.000 118.000 -10.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 124.000 -147.000 -10.000 117.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 124.000 -147.000 -10.000 117.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 58.000 75.000
Sum omløpsmidler 1.092.000 220.000 399.000 1.223.000 573.000
Sum eiendeler 1.140.000 268.000 447.000 1.281.000 648.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -124.000 23.000 33.000 -84.000
Sum egenkapital 2.000 -122.000 24.000 34.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.138.000 391.000 423.000 1.248.000 732.000
Sum gjeld og egenkapital 1.140.000 268.000 447.000 1.282.000 649.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000 4.128.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000 4.128.000
Varekostnad 0 0 0 -612.000
Lønninger -1.760.000 -2.087.000 -2.636.000 -1.765.000 -2.615.000
Avskrivning 0 -10.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -816.000 -1.434.000 -1.974.000 -886.000 -895.000
Driftskostnader -2.576.000 -3.521.000 -4.620.000 -2.668.000 -4.139.000
Driftsresultat 125.000 -146.000 -10.000 118.000 -10.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 124.000 -147.000 -10.000 117.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 10.000 27.000
Sum varige driftsmidler 0 0 10.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 58.000 75.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 21.000 36.000 31.000 74.000
Andre fordringer 19.000 35.000 20.000 17.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.057.000 165.000 344.000 1.176.000 484.000
Sum omløpsmidler 1.092.000 220.000 399.000 1.223.000 573.000
Sum eiendeler 1.140.000 268.000 447.000 1.281.000 648.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -124.000 23.000 33.000 -84.000
Sum egenkapital 2.000 -122.000 24.000 34.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 96.000 97.000 13.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 132.000 116.000 104.000 130.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 983.000 163.000 210.000 1.131.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 1.138.000 391.000 423.000 1.248.000 732.000
Sum gjeld og egenkapital 1.140.000 268.000 447.000 1.282.000 649.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -171.000 -24.000 -25.000 -159.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.9 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.6 0.9 1 0.8
Soliditet 0.2 -45.4 5.4 2.7 -12.8
Resultatgrad 4.6 -4.3 -0.2 4.2 -0.2
Rentedekningsgrad 125.0 5
Gjeldsgrad 569.0 -3.2 17.6 36.7 -8.8
Total kapitalrentabilitet 11.0 -54.3 9.3 -1.2
Signatur
19.04.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex