Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun
Juridisk navn:  Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69287173
v/Nils Hafnor Gylderveien 72 Høyås Bråteveien 224 Fax:
1592 Våler I Østfold 1827 Hobøl
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 969091232
Aksjekapital: 300 NOK
Etableringsdato: 12/21/1984
Foretakstype: STI
Revisor: As Revision
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.11%
Resultat  
  
-433.33%
Egenkapital  
  
-6.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 96.000 185.000 227.000 81.000 375.000
Resultat: -80.000 24.000 -45.000 21.000 271.000
Egenkapital: 1.121.000 1.201.000 1.177.000 1.221.000 1.201.000
Regnskap for  Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 96.000 185.000 227.000 81.000 375.000
Driftskostnader -191.000 -186.000 -270.000 -80.000 -113.000
Driftsresultat -95.000 -1.000 -43.000 0 262.000
Finansinntekter 16.000 26.000 8.000 20.000 10.000
Finanskostnader 0 -9.000 0 -1.000
Finans 16.000 26.000 -1.000 20.000 9.000
Resultat før skatt -80.000 24.000 -45.000 21.000 271.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -80.000 24.000 -45.000 21.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 486.000 490.000 477.000 477.000 477.000
Sum omløpsmidler 635.000 726.000 714.000 759.000 764.000
Sum eiendeler 1.121.000 1.216.000 1.191.000 1.236.000 1.241.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 814.000 289.000 52.000 399.000
Sum egenkapital 1.121.000 1.201.000 1.177.000 1.221.000 1.201.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.121.000 1.216.000 1.192.000 1.236.000 1.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 43.000 45.000 46.000 369.000
Andre inntekter 76.000 142.000 182.000 35.000 6.000
Driftsinntekter 96.000 185.000 227.000 81.000 375.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -186.000 -270.000 -80.000 -113.000
Driftskostnader -191.000 -186.000 -270.000 -80.000 -113.000
Driftsresultat -95.000 -1.000 -43.000 0 262.000
Finansinntekter 16.000 26.000 8.000 20.000 10.000
Finanskostnader 0 -9.000 0 -1.000
Finans 16.000 26.000 -1.000 20.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -80.000 24.000 -45.000 21.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 190.000 177.000 177.000 177.000
Sum varige driftsmidler 486.000 490.000 477.000 477.000 477.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 486.000 490.000 477.000 477.000 477.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 95.000 87.000 69.000 79.000 67.000
Kasse, bank 541.000 639.000 645.000 680.000 697.000
Sum omløpsmidler 635.000 726.000 714.000 759.000 764.000
Sum eiendeler 1.121.000 1.216.000 1.191.000 1.236.000 1.241.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 814.000 289.000 52.000 399.000
Sum egenkapital 1.121.000 1.201.000 1.177.000 1.221.000 1.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.121.000 1.216.000 1.192.000 1.236.000 1.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 726.000 714.000 759.000 739.000
Likviditetsgrad 1 30.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 30.6
Soliditet 100.0 98.8 98.7 98.8 96.8
Resultatgrad -99.0 -0.5 -18.9 0 69.9
Rentedekningsgrad -4.8 2
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -7.0 2.1 -2.9 1.6 21.9
Signatur
10.05.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex