Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Villa Walle
Juridisk navn:  Stiftelsen Villa Walle
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67804470
Anthon Walles Vei 37 Anthon Walles Vei 37 Fax: 67804471
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987441062
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/18/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Ib Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.59%
Resultat  
  
-56.73%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.549.000 2.326.000 2.115.000 1.756.000 1.451.000
Resultat: 90.000 208.000 266.000 -93.000 139.000
Egenkapital: 1.501.000 0 1.203.000 936.000 1.029.000
Regnskap for  Stiftelsen Villa Walle
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.549.000 2.326.000 2.115.000 1.756.000 1.451.000
Driftskostnader -2.458.000 -2.119.000 -1.849.000 -1.849.000 -1.313.000
Driftsresultat 91.000 208.000 266.000 -93.000 138.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 90.000 208.000 266.000 -93.000 139.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 208.000 266.000 -93.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 0 0 0 9.000
Sum omløpsmidler 1.826.000 0 1.506.000 1.208.000 1.185.000
Sum eiendeler 1.877.000 0 1.506.000 1.208.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital 1.301.000 0 1.003.000 736.000 829.000
Sum egenkapital 1.501.000 0 1.203.000 936.000 1.029.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 377.000 0 303.000 269.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 1.878.000 0 1.506.000 1.208.000 1.193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 174.000 466.000 305.000 476.000 187.000
Andre inntekter 2.375.000 1.860.000 1.810.000 1.280.000 1.264.000
Driftsinntekter 2.549.000 2.326.000 2.115.000 1.756.000 1.451.000
Varekostnad -509.000 -461.000 -351.000 -321.000 -207.000
Lønninger -1.418.000 -1.060.000 -1.069.000 -1.089.000 -673.000
Avskrivning -17.000 0 0 -9.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -514.000 -598.000 -429.000 -430.000 -415.000
Driftskostnader -2.458.000 -2.119.000 -1.849.000 -1.849.000 -1.313.000
Driftsresultat 91.000 208.000 266.000 -93.000 138.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 208.000 266.000 -93.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 0 0 0 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 0 50.000 80.000 42.000
Andre fordringer 17.000 0 12.000 0 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.797.000 0 1.444.000 1.128.000 1.113.000
Sum omløpsmidler 1.826.000 0 1.506.000 1.208.000 1.185.000
Sum eiendeler 1.877.000 0 1.506.000 1.208.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital 1.301.000 0 1.003.000 736.000 829.000
Sum egenkapital 1.501.000 0 1.203.000 936.000 1.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0
Leverandørgjeld 90.000 0 68.000 57.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 0 83.000 64.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 0 152.000 148.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 0 303.000 269.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 1.878.000 0 1.506.000 1.208.000 1.193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.449.000 0 1.203.000 939.000 1.021.000
Likviditetsgrad 1 4.8 5 4.5 7.2
Likviditetsgrad 2 4.8 0 5 4.5 7.2
Soliditet 79.9 79.9 77.5 86.3
Resultatgrad 3.6 8.9 12.6 -5.3 9.5
Rentedekningsgrad 91.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.8 17.7 -7.6 11.7
Signatur
08.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex