Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Vitalanalyse
Juridisk navn:  Stiftelsen Vitalanalyse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92867402
Tjønnåsvegen 8 Tjønnåsvegen 8 Fax: 71648599
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 983494463
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.11%
Resultat  
  
20.4%
Egenkapital  
  
-29.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.465.000 2.280.000 3.079.000 1.671.000 1.245.000
Resultat: -160.000 -201.000 303.000 -39.000 91.000
Egenkapital: 386.000 546.000 747.000 444.000 483.000
Regnskap for  Stiftelsen Vitalanalyse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.465.000 2.280.000 3.079.000 1.671.000 1.245.000
Driftskostnader -2.591.000 -2.481.000 -2.772.000 -1.710.000 -1.155.000
Driftsresultat -126.000 -200.000 307.000 -39.000 91.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -5.000 -4.000 0 0
Finans -35.000 -1.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -160.000 -201.000 303.000 -39.000 91.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -160.000 -201.000 303.000 -39.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 35.000 72.000 106.000 157.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 1.032.000 1.126.000 457.000 389.000
Sum eiendeler 1.036.000 1.067.000 1.198.000 563.000 546.000
Sum opptjent egenkapital 386.000 546.000 747.000 444.000 483.000
Sum egenkapital 386.000 546.000 747.000 444.000 483.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 650.000 521.000 451.000 119.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 1.036.000 1.067.000 1.198.000 563.000 546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.465.000 2.280.000 3.079.000 1.671.000 1.245.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.465.000 2.280.000 3.079.000 1.671.000 1.245.000
Varekostnad -832.000 -752.000 -649.000 -423.000 0
Lønninger -1.033.000 -1.035.000 -1.175.000 -689.000 -650.000
Avskrivning -22.000 -37.000 -48.000 -50.000 -60.000
Nedskrivning 0 -7.000 0 0
Andre driftskostnader -704.000 -657.000 -893.000 -548.000 -445.000
Driftskostnader -2.591.000 -2.481.000 -2.772.000 -1.710.000 -1.155.000
Driftsresultat -126.000 -200.000 307.000 -39.000 91.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -5.000 -4.000 0 0
Finans -35.000 -1.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -160.000 -201.000 303.000 -39.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 8.000 15.000 0 0
Driftsløsøre 12.000 27.000 58.000 106.000 157.000
Sum varige driftsmidler 13.000 35.000 72.000 106.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 35.000 72.000 106.000 157.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 598.000 668.000 793.000 327.000 0
Andre fordringer 28.000 35.000 33.000 29.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 398.000 329.000 300.000 100.000 388.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 1.032.000 1.126.000 457.000 389.000
Sum eiendeler 1.036.000 1.067.000 1.198.000 563.000 546.000
Sum opptjent egenkapital 386.000 546.000 747.000 444.000 483.000
Sum egenkapital 386.000 546.000 747.000 444.000 483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 65.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 324.000 239.000 196.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 326.000 282.000 190.000 119.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 650.000 521.000 451.000 119.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 1.036.000 1.067.000 1.198.000 563.000 546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 373.000 511.000 675.000 338.000 326.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2 2.5 3.8 6.2
Likviditetsgrad 2 1.6 2 2.5 3.8 6.2
Soliditet 37.3 51.2 62.4 78.9 88.5
Resultatgrad -5.1 -8.8 1 -2.3 7.3
Rentedekningsgrad -3.5 76.8
Gjeldsgrad 1.7 1 0.6 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -12.1 -18.4 25.6 -6.9 16.7
Signatur
23.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex