Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Vollen Montessoriskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Vollen Montessoriskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66987120
Vollenveien 34 Vollenveien 34 Fax: 66987121
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 889710632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 2/26/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.52%
Resultat  
  
80.99%
Egenkapital  
  
-4.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.798.000 11.789.000 10.725.000 10.356.000 9.900.000
Resultat: -77.000 -405.000 730.000 39.000 70.000
Egenkapital: 1.681.000 1.759.000 2.177.000 1.447.000 1.408.000
Regnskap for  Stiftelsen Vollen Montessoriskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.798.000 11.789.000 10.725.000 10.356.000 9.900.000
Driftskostnader -14.885.000 -12.202.000 -10.009.000 -10.331.000 -9.852.000
Driftsresultat -88.000 -413.000 715.000 25.000 47.000
Finansinntekter 11.000 10.000 17.000 16.000 23.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -2.000 0
Finans 11.000 9.000 14.000 14.000 23.000
Resultat før skatt -77.000 -405.000 730.000 39.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 -405.000 730.000 39.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 52.000
Sum omløpsmidler 4.202.000 4.189.000 4.240.000 3.710.000 3.877.000
Sum eiendeler 4.202.000 4.189.000 4.240.000 3.710.000 3.929.000
Sum opptjent egenkapital 1.581.000 1.658.000 2.031.000 1.301.000 1.262.000
Sum egenkapital 1.681.000 1.759.000 2.177.000 1.447.000 1.408.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.521.000 2.430.000 2.063.000 2.263.000 2.521.000
Sum gjeld og egenkapital 4.202.000 4.188.000 4.194.000 3.664.000 3.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.926.000 1.634.000 10.549.000 10.194.000 9.759.000
Andre inntekter 11.871.000 10.155.000 175.000 162.000 141.000
Driftsinntekter 14.798.000 11.789.000 10.725.000 10.356.000 9.900.000
Varekostnad -28.000 -21.000 -11.000 -10.000 -8.000
Lønninger -11.964.000 -9.360.000 -7.811.000 -8.030.000 -7.551.000
Avskrivning 0 0 0 -52.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.893.000 -2.821.000 -2.187.000 -2.239.000 -2.236.000
Driftskostnader -14.885.000 -12.202.000 -10.009.000 -10.331.000 -9.852.000
Driftsresultat -88.000 -413.000 715.000 25.000 47.000
Finansinntekter 11.000 10.000 17.000 16.000 23.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -2.000 0
Finans 11.000 9.000 14.000 14.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -51.000
Årsresultat -77.000 -405.000 730.000 39.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 52.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 141.000 28.000 13.000 52.000
Andre fordringer 465.000 531.000 563.000 634.000 1.161.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.584.000 3.407.000 3.649.000 3.063.000 2.664.000
Sum omløpsmidler 4.202.000 4.189.000 4.240.000 3.710.000 3.877.000
Sum eiendeler 4.202.000 4.189.000 4.240.000 3.710.000 3.929.000
Sum opptjent egenkapital 1.581.000 1.658.000 2.031.000 1.301.000 1.262.000
Sum egenkapital 1.681.000 1.759.000 2.177.000 1.447.000 1.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 554.000 543.000 336.000 229.000 349.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 421.000 358.000 274.000 474.000 478.000
Utbytte 0 0 0 0 -51.000
Annen kortsiktig gjeld 1.546.000 1.528.000 1.453.000 1.560.000 1.694.000
Sum kortsiktig gjeld 2.521.000 2.430.000 2.063.000 2.263.000 2.521.000
Sum gjeld og egenkapital 4.202.000 4.188.000 4.194.000 3.664.000 3.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.681.000 1.759.000 2.177.000 1.447.000 1.356.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 2.1 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 2.1 1.6 1.6
Soliditet 4 4 51.3 3 35.8
Resultatgrad -0.6 -3.5 6.7 0.2 0.5
Rentedekningsgrad 238.3 12.5
Gjeldsgrad 1.5 1.4 0.9 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet -1.8 -9.6 17.3 1.1 1.8
Signatur
02.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.12.2020
STYRETS LEDER ALENE, ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex