Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Wee-Scavetta/kipperberg
Juridisk navn:  Stiftelsen Wee-Scavetta/kipperberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22377000
Per Kvibergs Gate 4B Per Kvibergs Gate 4B Fax: 22377000
0478 Oslo 478 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980833984
Aksjekapital: 1.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/8/1999 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
195.67%
Resultat  
  
1800%
Egenkapital  
  
1036.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 819.000 277.000 657.000 1.494.000 1.295.000
Resultat: 114.000 6.000 29.000 -31.000 -61.000
Egenkapital: 103.000 -11.000 -17.000 -46.000 -15.000
Regnskap for  Stiftelsen Wee-Scavetta/kipperberg
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 819.000 277.000 657.000 1.494.000 1.295.000
Driftskostnader -705.000 -271.000 -629.000 -1.524.000 -1.358.000
Driftsresultat 114.000 6.000 29.000 -31.000 -63.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 114.000 6.000 29.000 -31.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 6.000 29.000 -31.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 28.000 32.000
Sum omløpsmidler 159.000 588.000 54.000 100.000 314.000
Sum eiendeler 159.000 588.000 54.000 128.000 346.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -12.000 -18.000 -47.000 -16.000
Sum egenkapital 103.000 -11.000 -17.000 -46.000 -15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 599.000 72.000 174.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 588.000 55.000 128.000 346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 632.000 202.000 332.000 1.049.000 876.000
Andre inntekter 187.000 75.000 326.000 444.000 418.000
Driftsinntekter 819.000 277.000 657.000 1.494.000 1.295.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -441.000 -146.000 -291.000 -983.000 -750.000
Avskrivning 0 0 -4.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -264.000 -125.000 -338.000 -537.000 -601.000
Driftskostnader -705.000 -271.000 -629.000 -1.524.000 -1.358.000
Driftsresultat 114.000 6.000 29.000 -31.000 -63.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 6.000 29.000 -31.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 0 0 28.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 75.000 2.000
Andre fordringer 0 6.000 0 221.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 159.000 588.000 44.000 25.000 91.000
Sum omløpsmidler 159.000 588.000 54.000 100.000 314.000
Sum eiendeler 159.000 588.000 54.000 128.000 346.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -12.000 -18.000 -47.000 -16.000
Sum egenkapital 103.000 -11.000 -17.000 -46.000 -15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 559.000 13.000 0 277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 5.000 26.000 31.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 9.000 0 35.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 26.000 32.000 108.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 599.000 72.000 174.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 588.000 55.000 128.000 346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 -11.000 -18.000 -74.000 -47.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1 0.8 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 2.8 1 0.8 0.6 0.9
Soliditet 64.8 -1.9 -30.9 -35.9 -4.3
Resultatgrad 13.9 2.2 4.4 -2.1 -4.9
Rentedekningsgrad 6 9.7
Gjeldsgrad 0.5 -54.5 -4.2 -3.8 -24.1
Total kapitalrentabilitet 71.7 1 58.2 -23.4 -17.9
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex