Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Westgaard Museum
Juridisk navn:  Stiftelsen Westgaard Museum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77863289
c/o Hermod Skogheim Skarveien 6 C/o Hermod Skogheim Fax:
9310 Sørreisa 9315 Sørreisa
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sørreisa
Org.nr: 887984182
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/19/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Regnskap I Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
125%
Resultat  
  
383.33%
Egenkapital  
  
14.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 342.000 152.000 22.000 21.000 30.000
Resultat: 203.000 42.000 -33.000 -35.000 -26.000
Egenkapital: 1.636.000 1.433.000 1.392.000 1.425.000 1.460.000
Regnskap for  Stiftelsen Westgaard Museum
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 342.000 152.000 22.000 21.000 30.000
Driftskostnader -142.000 -115.000 -58.000 -58.000 -60.000
Driftsresultat 200.000 38.000 -36.000 -37.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 3.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 203.000 42.000 -33.000 -35.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 42.000 -33.000 -35.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 809.000 767.000 800.000 835.000
Sum eiendeler 1.637.000 1.434.000 1.392.000 1.425.000 1.460.000
Sum opptjent egenkapital 1.336.000 1.133.000 1.092.000 1.125.000 1.160.000
Sum egenkapital 1.636.000 1.433.000 1.392.000 1.425.000 1.460.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.433.000 1.392.000 1.425.000 1.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 341.000 133.000 22.000 21.000 29.000
Andre inntekter 2.000 19.000 0 0 1.000
Driftsinntekter 342.000 152.000 22.000 21.000 30.000
Varekostnad -5.000 -8.000 -3.000 -6.000 -10.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -107.000 -55.000 -52.000 -50.000
Driftskostnader -142.000 -115.000 -58.000 -58.000 -60.000
Driftsresultat 200.000 38.000 -36.000 -37.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 3.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 42.000 -33.000 -35.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum varige driftsmidler 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000
Varebeholdning 0 11.000 11.000 11.000
Kundefordringer 15.000 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.008.000 790.000 752.000 786.000 821.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 809.000 767.000 800.000 835.000
Sum eiendeler 1.637.000 1.434.000 1.392.000 1.425.000 1.460.000
Sum opptjent egenkapital 1.336.000 1.133.000 1.092.000 1.125.000 1.160.000
Sum egenkapital 1.636.000 1.433.000 1.392.000 1.425.000 1.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.433.000 1.392.000 1.425.000 1.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.011.000 809.000 767.000 800.000 835.000
Likviditetsgrad 1 1.012.0
Likviditetsgrad 2 1.012.0 0 0 0 0
Soliditet 99.9 1 1 1 1
Resultatgrad 58.5 2 -163.6 -176.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 12.4 2.9 -2.4 -2.5 -1.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex