Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Bensentunet
Juridisk navn:  Stiftinga Bensentunet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95227311
c/o Johannes Nedrebø Nedrebødalen 24 Ålhus Bernsentunet Fax: 95227311
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 971364505
Aksjekapital: 5.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftinga bendiktunet
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.26%
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
0.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016
Omsetning: 12.000 321.000 1.000 1.000
Resultat: 1.000 4.000 -6.000 -70.000
Egenkapital: 738.000 737.000 733.000 736.000
Regnskap for  Stiftinga Bensentunet
Resultat 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 12.000 321.000 1.000 1.000
Driftskostnader -11.000 -317.000 -7.000 -71.000
Driftsresultat 1.000 4.000 -6.000 -70.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 4.000 -6.000 -70.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.000 4.000 -6.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum omløpsmidler 12.000 11.000 2.000 5.000
Sum eiendeler 762.000 761.000 752.000 755.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -13.000 -17.000 -14.000
Sum egenkapital 738.000 737.000 733.000 736.000
Sum langsiktig gjeld 0 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 24.000 0 19.000
Sum gjeld og egenkapital 762.000 761.000 752.000 755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 12.000 321.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 12.000 321.000 1.000 1.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -317.000 -7.000 -71.000
Driftskostnader -11.000 -317.000 -7.000 -71.000
Driftsresultat 1.000 4.000 -6.000 -70.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.000 4.000 -6.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 750.000 750.000 750.000 750.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 11.000 2.000 5.000
Sum omløpsmidler 12.000 11.000 2.000 5.000
Sum eiendeler 762.000 761.000 752.000 755.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -13.000 -17.000 -14.000
Sum egenkapital 738.000 737.000 733.000 736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 19.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 24.000 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 24.000 0 19.000
Sum gjeld og egenkapital 762.000 761.000 752.000 755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -13.000 2.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0 0.3
Soliditet 96.9 96.8 97.5 97.5
Resultatgrad 8.3 1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.5 -0.8 -9.3
Signatur
07.09.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex