Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Gloppen Musikkfest
Juridisk navn:  Stiftinga Gloppen Musikkfest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95127546
Valborgkleiva 15 Valborgkleiva 15 Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 992517484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/29/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Firda Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.34%
Resultat  
  
240%
Egenkapital  
  
10.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.325.000 1.246.000 1.343.000 1.423.000 1.065.000
Resultat: 77.000 -55.000 270.000 -263.000 362.000
Egenkapital: 846.000 769.000 825.000 555.000 811.000
Regnskap for  Stiftinga Gloppen Musikkfest
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.325.000 1.246.000 1.343.000 1.423.000 1.065.000
Driftskostnader -1.250.000 -1.302.000 -1.074.000 -1.685.000 -703.000
Driftsresultat 76.000 -56.000 270.000 -263.000 362.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 77.000 -55.000 270.000 -263.000 362.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -55.000 270.000 -263.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 996.000 809.000 595.000 841.000
Sum eiendeler 1.045.000 1.001.000 814.000 600.000 846.000
Sum opptjent egenkapital 746.000 669.000 725.000 455.000 711.000
Sum egenkapital 846.000 769.000 825.000 555.000 811.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199.000 232.000 -11.000 45.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.001.000 814.000 600.000 845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.325.000 1.246.000 1.280.000 1.400.000 1.050.000
Andre inntekter 0 63.000 23.000 15.000
Driftsinntekter 1.325.000 1.246.000 1.343.000 1.423.000 1.065.000
Varekostnad -283.000 -361.000 -276.000 -859.000 -465.000
Lønninger -673.000 -588.000 -493.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -294.000 -353.000 -305.000 -826.000 -238.000
Driftskostnader -1.250.000 -1.302.000 -1.074.000 -1.685.000 -703.000
Driftsresultat 76.000 -56.000 270.000 -263.000 362.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -55.000 270.000 -263.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 53.000 13.000 8.000 494.000
Andre fordringer 90.000 90.000 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 853.000 853.000 796.000 587.000 344.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 996.000 809.000 595.000 841.000
Sum eiendeler 1.045.000 1.001.000 814.000 600.000 846.000
Sum opptjent egenkapital 746.000 669.000 725.000 455.000 711.000
Sum egenkapital 846.000 769.000 825.000 555.000 811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 60.000 -11.000 12.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 7.000 0 17.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 165.000 0 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 232.000 -11.000 45.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.001.000 814.000 600.000 845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 841.000 764.000 820.000 550.000 807.000
Likviditetsgrad 1 5.2 4.3 -73.5 13.2 24.7
Likviditetsgrad 2 5.2 4.3 -73.5 13.2 24.7
Soliditet 81.0 76.8 101.4 92.5 9
Resultatgrad 5.7 -4.5 20.1 -18.5 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 - 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 7.5 -5.6 33.2 -43.8 42.8
Signatur
24.01.2022
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
24.01.2022
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex