Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Liatunet
Juridisk navn:  Stiftinga Liatunet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57874387
V/Dag Vanberg Liatunet Fax:
6793 Innvik 6793 Innvik
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 983358144
Aksjekapital: 400 NOK
Etableringsdato: 4/10/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap
Regnskapsfører: Jc Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.49%
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
7.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 93.000 89.000 93.000 76.000 72.000
Resultat: 48.000 36.000 -38.000 22.000 -154.000
Egenkapital: 668.000 620.000 584.000 621.000 599.000
Regnskap for  Stiftinga Liatunet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 93.000 89.000 93.000 76.000 72.000
Driftskostnader -45.000 -53.000 -130.000 -54.000 -226.000
Driftsresultat 48.000 36.000 -38.000 22.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 48.000 36.000 -38.000 22.000 -154.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 36.000 -38.000 22.000 -154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 624.000 624.000 550.000 550.000 550.000
Sum omløpsmidler 138.000 0 39.000 71.000 54.000
Sum eiendeler 762.000 624.000 589.000 621.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 220.000 184.000 221.000 199.000
Sum egenkapital 668.000 620.000 584.000 621.000 599.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 4.000 6.000 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 762.000 624.000 590.000 621.000 604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 21.000 28.000 26.000 0
Andre inntekter 91.000 68.000 65.000 50.000 72.000
Driftsinntekter 93.000 89.000 93.000 76.000 72.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -6.000 6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -59.000 -124.000 -48.000 -221.000
Driftskostnader -45.000 -53.000 -130.000 -54.000 -226.000
Driftsresultat 48.000 36.000 -38.000 22.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 36.000 -38.000 22.000 -154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 473.000 473.000 400.000 400.000 400.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum varige driftsmidler 624.000 624.000 550.000 550.000 550.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 624.000 624.000 550.000 550.000 550.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 0 39.000 71.000 54.000
Sum omløpsmidler 138.000 0 39.000 71.000 54.000
Sum eiendeler 762.000 624.000 589.000 621.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 220.000 184.000 221.000 199.000
Sum egenkapital 668.000 620.000 584.000 621.000 599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 0 6.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 4.000 6.000 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 762.000 624.000 590.000 621.000 604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 -4.000 33.000 71.000 49.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0 6.5 10.8
Likviditetsgrad 2 1.5 0 6.5 0 10.8
Soliditet 87.7 99.4 9 1 99.2
Resultatgrad 51.6 40.4 -40.9 28.9 -213.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.3 5.8 -6.4 3.5 -25.5
Signatur
06.10.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
LEIAR + KASSERAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex