Stiftinga Magasinett
Juridisk navn:  Stiftinga Magasinett
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 7044 St.Olavs plass Pilestredet 8 Fax: 52790581
0130 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979870132
Aksjekapital: -10 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/6/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Vekst Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.45%
Resultat  
  
-297.67%
Egenkapital  
  
-39.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.245.000 1.060.000 1.231.000 920.000 1.050.000
Resultat: -85.000 43.000 -89.000 -34.000 -4.000
Egenkapital: 127.000 211.000 168.000 257.000 291.000
Regnskap for  Stiftinga Magasinett
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.245.000 1.060.000 1.231.000 920.000 1.050.000
Driftskostnader -1.339.000 -1.017.000 -1.319.000 -956.000 -1.058.000
Driftsresultat -93.000 43.000 -88.000 -36.000 -8.000
Finansinntekter 8.000 0 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000 0
Finans 8.000 0 -1.000 2.000 4.000
Resultat før skatt -85.000 43.000 -89.000 -34.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 43.000 -89.000 -34.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 259.000 893.000 265.000 344.000 623.000
Sum eiendeler 259.000 893.000 265.000 344.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 211.000 168.000 257.000 291.000
Sum egenkapital 127.000 211.000 168.000 257.000 291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 681.000 97.000 87.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 260.000 892.000 265.000 344.000 624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 510.000 100.000 420.000 1.050.000
Andre inntekter 995.000 550.000 1.131.000 500.000 0
Driftsinntekter 1.245.000 1.060.000 1.231.000 920.000 1.050.000
Varekostnad -355.000 0 0 0 -123.000
Lønninger -932.000 -552.000 -652.000 -459.000 -262.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -465.000 -667.000 -497.000 -673.000
Driftskostnader -1.339.000 -1.017.000 -1.319.000 -956.000 -1.058.000
Driftsresultat -93.000 43.000 -88.000 -36.000 -8.000
Finansinntekter 8.000 0 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000 0
Finans 8.000 0 -1.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 43.000 -89.000 -34.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 259.000 893.000 265.000 344.000 623.000
Sum omløpsmidler 259.000 893.000 265.000 344.000 623.000
Sum eiendeler 259.000 893.000 265.000 344.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 211.000 168.000 257.000 291.000
Sum egenkapital 127.000 211.000 168.000 257.000 291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0 0 2.000 242.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 42.000 43.000 40.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 639.000 54.000 46.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 681.000 97.000 87.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 260.000 892.000 265.000 344.000 624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 212.000 168.000 257.000 290.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 2.7 4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.3 2.7 4 1.9
Soliditet 48.8 23.7 63.4 74.7 46.6
Resultatgrad -7.5 4.1 -7.1 -3.9 -0.8
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 1.0 3.2 0.6 0.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -32.7 4.8 -32.8 -9.3 -0.6
Signatur
19.02.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
19.02.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex