Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stig Smed As
Juridisk navn:  Stig Smed As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99713292
Fax:
2685 Garmo 2685 Garmo
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 996466965
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/19/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
73.69%
Resultat  
  
376.6%
Egenkapital  
  
107.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 964.000 555.000 611.000 558.000 598.000
Resultat: 224.000 47.000 61.000 -51.000 43.000
Egenkapital: 340.000 164.000 126.000 73.000 121.000
Regnskap for  Stig Smed As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 964.000 555.000 611.000 558.000 598.000
Driftskostnader -725.000 -504.000 -543.000 -600.000 -542.000
Driftsresultat 239.000 51.000 69.000 -42.000 56.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -4.000 -10.000 -9.000 -13.000
Finans -15.000 -3.000 -8.000 -9.000 -13.000
Resultat før skatt 224.000 47.000 61.000 -51.000 43.000
Skattekostnad -48.000 -10.000 -7.000 3.000 -3.000
Årsresultat 177.000 37.000 54.000 -48.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 122.000 26.000 50.000 74.000
Sum omløpsmidler 532.000 276.000 304.000 287.000 416.000
Sum eiendeler 832.000 398.000 330.000 337.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 64.000 26.000 -27.000 21.000
Sum egenkapital 340.000 164.000 126.000 73.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 122.000 30.000 78.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 113.000 173.000 186.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000 399.000 329.000 337.000 489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 964.000 555.000 611.000 558.000 598.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 964.000 555.000 611.000 558.000 598.000
Varekostnad -100.000 -83.000 -107.000 -123.000 -91.000
Lønninger -141.000 -141.000 -148.000 -143.000 -140.000
Avskrivning -37.000 -28.000 -24.000 -24.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -252.000 -264.000 -310.000 -297.000
Driftskostnader -725.000 -504.000 -543.000 -600.000 -542.000
Driftsresultat 239.000 51.000 69.000 -42.000 56.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -4.000 -10.000 -9.000 -13.000
Finans -15.000 -3.000 -8.000 -9.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 177.000 37.000 54.000 -48.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 300.000 122.000 26.000 50.000 74.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 300.000 122.000 26.000 50.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 122.000 26.000 50.000 74.000
Varebeholdning 30.000 23.000 30.000 37.000 57.000
Kundefordringer 106.000 46.000 92.000 65.000 111.000
Andre fordringer 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 307.000 117.000 92.000 95.000 158.000
Sum omløpsmidler 532.000 276.000 304.000 287.000 416.000
Sum eiendeler 832.000 398.000 330.000 337.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 64.000 26.000 -27.000 21.000
Sum egenkapital 340.000 164.000 126.000 73.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 315.000 122.000 30.000 78.000 125.000
Leverandørgjeld -8.000 0 11.000 28.000 13.000
Betalbar skatt 42.000 10.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 29.000 40.000 39.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 74.000 114.000 119.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 113.000 173.000 186.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000 399.000 329.000 337.000 489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 355.000 163.000 131.000 101.000 173.000
Likviditetsgrad 1 3 2.4 1.8 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 2.8 2.2 1.6 1.3 1.5
Soliditet 40.9 41.1 38.3 21.7 24.7
Resultatgrad 24.8 9.2 11.3 -7.5 9.4
Rentedekningsgrad 15.9 12.8 6.9 -4.7 4.3
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.6 3.6 3.0
Total kapitalrentabilitet 28.7 1 21.6 -12.5 11.5
Signatur
06.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex