Stiklestad Camping AS
Juridisk navn:  Stiklestad Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74041294
Postboks 855 Stiklestad Fax: 74041294
7651 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 974406373
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/3/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Klepp Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.12%
Resultat  
  
-73.95%
Egenkapital  
  
4.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 503.000 840.000 901.000 816.000 851.000
Resultat: 62.000 238.000 276.000 219.000 119.000
Egenkapital: 1.092.000 1.044.000 858.000 647.000 1.188.000
Regnskap for  Stiklestad Camping AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 503.000 840.000 901.000 816.000 851.000
Driftskostnader -446.000 -610.000 -639.000 -611.000 -745.000
Driftsresultat 57.000 230.000 262.000 205.000 106.000
Finansinntekter 6.000 9.000 15.000 14.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 9.000 14.000 14.000 13.000
Resultat før skatt 62.000 238.000 276.000 219.000 119.000
Skattekostnad -14.000 -52.000 -66.000 -56.000 -32.000
Årsresultat 48.000 186.000 211.000 163.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 211.000 192.000 201.000 212.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 965.000 895.000 1.323.000 1.065.000
Sum eiendeler 1.214.000 1.176.000 1.087.000 1.524.000 1.277.000
Sum opptjent egenkapital 942.000 894.000 708.000 497.000 1.038.000
Sum egenkapital 1.092.000 1.044.000 858.000 647.000 1.188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 132.000 229.000 877.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 1.176.000 1.087.000 1.524.000 1.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 492.000 840.000 901.000 814.000 849.000
Andre inntekter 11.000 0 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 503.000 840.000 901.000 816.000 851.000
Varekostnad -10.000 -111.000 -118.000 -105.000 -62.000
Lønninger -103.000 -124.000 -199.000 -205.000 -274.000
Avskrivning -12.000 -8.000 -8.000 -9.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -367.000 -314.000 -292.000 -387.000
Driftskostnader -446.000 -610.000 -639.000 -611.000 -745.000
Driftsresultat 57.000 230.000 262.000 205.000 106.000
Finansinntekter 6.000 9.000 15.000 14.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 9.000 14.000 14.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -700.000 0
Årsresultat 48.000 186.000 211.000 163.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 43.000 45.000 46.000 49.000
Fast eiendom 131.000 139.000 147.000 155.000 162.000
Maskiner anlegg 43.000 29.000 0 0 1.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 174.000 168.000 147.000 155.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 213.000 211.000 192.000 201.000 212.000
Varebeholdning 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000
Kundefordringer 14.000 18.000 12.000 28.000 7.000
Andre fordringer 43.000 38.000 72.000 27.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 940.000 904.000 807.000 1.264.000 1.047.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 965.000 895.000 1.323.000 1.065.000
Sum eiendeler 1.214.000 1.176.000 1.087.000 1.524.000 1.277.000
Sum opptjent egenkapital 942.000 894.000 708.000 497.000 1.038.000
Sum egenkapital 1.092.000 1.044.000 858.000 647.000 1.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 0 0 -1.000
Betalbar skatt 9.000 50.000 64.000 52.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 27.000 97.000 78.000 31.000
Utbytte 0 0 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 15.000 68.000 47.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 132.000 229.000 877.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 1.176.000 1.087.000 1.524.000 1.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 879.000 833.000 666.000 446.000 976.000
Likviditetsgrad 1 8.2 7.3 3.9 1.5 12
Likviditetsgrad 2 8.2 7.3 3.9 1.5 11.9
Soliditet 90.0 88.8 78.9 42.5 9
Resultatgrad 11.3 27.4 29.1 25.1 12.5
Rentedekningsgrad 57.0 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 1.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.2 20.3 25.5 14.4 9.3
Signatur
04.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex