Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiklestad Museum
Juridisk navn:  Stiklestad Museum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stiklestad Alle 350 Stiklestad Alle 350 Fax:
7656 Verdal 7656 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 977185777
Aksjekapital: 540.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.9%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.000 58.000 58.000 59.000 60.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 541.000 541.000 541.000 541.000 540.000
Regnskap for  Stiklestad Museum
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.000 58.000 58.000 59.000 60.000
Driftskostnader -62.000 -58.000 -58.000 -59.000 -60.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 112.000 112.000 112.000 112.000 111.000
Sum eiendeler 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 540.000
Sum egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 573.000 573.000 573.000 608.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 60.000
Andre inntekter 62.000 58.000 58.000 59.000 0
Driftsinntekter 62.000 58.000 58.000 59.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -58.000 -58.000 -59.000 0
Driftskostnader -62.000 -58.000 -58.000 -59.000 -60.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 112.000 112.000 112.000 111.000
Sum omløpsmidler 112.000 112.000 112.000 112.000 111.000
Sum eiendeler 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 540.000
Sum egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 573.000 573.000 573.000 608.000 608.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 77.000 77.000 112.000 111.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.2 3.2
Likviditetsgrad 2 3.2 3.2 3.2 0 0
Soliditet 47.1 47.1 47.1 47.1 4
Resultatgrad 0 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0
Signatur
10.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex