Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiklestad Nasjonale Kultursenter As
Juridisk navn:  Stiklestad Nasjonale Kultursenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74044200
Stiklestad Alle 350 Stiklestad Alle 350 Fax: 74044210
7656 Verdal 7656 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 956298660
Aksjekapital: 16.000.000 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 12/12/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.58%
Resultat  
  
-36.56%
Egenkapital  
  
13.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 68.822.000 63.975.000 66.219.000 64.083.000 64.469.000
Resultat: 5.434.000 8.565.000 -2.122.000 -975.000 1.220.000
Egenkapital: 44.466.000 39.033.000 30.468.000 32.589.000 33.565.000
Regnskap for  Stiklestad Nasjonale Kultursenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 68.822.000 63.975.000 66.219.000 64.083.000 64.469.000
Driftskostnader -62.926.000 -54.812.000 -67.725.000 -64.400.000 -62.581.000
Driftsresultat 5.896.000 9.163.000 -1.507.000 -317.000 1.887.000
Finansinntekter 60.000 92.000 191.000 138.000 91.000
Finanskostnader -523.000 -690.000 -806.000 -796.000 -758.000
Finans -463.000 -598.000 -615.000 -658.000 -667.000
Resultat før skatt 5.434.000 8.565.000 -2.122.000 -975.000 1.220.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 5.434.000 8.565.000 -2.122.000 -975.000 1.220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.859.000 45.096.000 47.869.000 50.085.000 52.448.000
Sum omløpsmidler 25.780.000 22.861.000 10.843.000 13.957.000 13.847.000
Sum eiendeler 68.639.000 67.957.000 58.712.000 64.042.000 66.295.000
Sum opptjent egenkapital 28.466.000 23.033.000 14.468.000 16.589.000 17.565.000
Sum egenkapital 44.466.000 39.033.000 30.468.000 32.589.000 33.565.000
Sum langsiktig gjeld 11.311.000 13.826.000 15.415.000 17.691.000 19.968.000
Sum kortsiktig gjeld 12.862.000 15.099.000 12.830.000 13.761.000 12.763.000
Sum gjeld og egenkapital 68.639.000 67.958.000 58.713.000 64.041.000 66.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.578.000 2.749.000 8.129.000 8.833.000 59.951.000
Andre inntekter 65.244.000 61.226.000 58.090.000 55.250.000 4.517.000
Driftsinntekter 68.822.000 63.975.000 66.219.000 64.083.000 64.469.000
Varekostnad -501.000 -574.000 -930.000 -949.000 -1.132.000
Lønninger -34.114.000 -31.050.000 -38.718.000 -36.017.000 -33.633.000
Avskrivning -2.237.000 -2.235.000 -2.301.000 -2.628.000 -2.532.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -26.074.000 -20.953.000 -25.776.000 -24.806.000 -25.284.000
Driftskostnader -62.926.000 -54.812.000 -67.725.000 -64.400.000 -62.581.000
Driftsresultat 5.896.000 9.163.000 -1.507.000 -317.000 1.887.000
Finansinntekter 60.000 92.000 191.000 138.000 91.000
Finanskostnader -523.000 -690.000 -806.000 -796.000 -758.000
Finans -463.000 -598.000 -615.000 -658.000 -667.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.434.000 8.565.000 -2.122.000 -975.000 1.220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 35.347.000 37.503.000 40.192.000 42.284.000 44.523.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 82.000 165.000 289.000 413.000
Sum varige driftsmidler 35.347.000 37.584.000 40.357.000 42.573.000 44.936.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.512.000 7.512.000 7.512.000 7.512.000 7.512.000
Sum anleggsmidler 42.859.000 45.096.000 47.869.000 50.085.000 52.448.000
Varebeholdning 685.000 625.000 817.000 771.000 911.000
Kundefordringer 50.000 240.000 201.000 335.000 1.029.000
Andre fordringer 1.583.000 765.000 1.726.000 4.084.000 2.201.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.261.000 21.231.000 7.948.000 8.766.000 9.468.000
Sum omløpsmidler 25.780.000 22.861.000 10.843.000 13.957.000 13.847.000
Sum eiendeler 68.639.000 67.957.000 58.712.000 64.042.000 66.295.000
Sum opptjent egenkapital 28.466.000 23.033.000 14.468.000 16.589.000 17.565.000
Sum egenkapital 44.466.000 39.033.000 30.468.000 32.589.000 33.565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 596.000 0 43.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.311.000 13.826.000 15.415.000 17.691.000 19.968.000
Leverandørgjeld 2.011.000 2.264.000 949.000 1.448.000 1.603.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.280.000 2.044.000 2.210.000 2.192.000 2.027.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.571.000 10.195.000 9.671.000 10.079.000 9.133.000
Sum kortsiktig gjeld 12.862.000 15.099.000 12.830.000 13.761.000 12.763.000
Sum gjeld og egenkapital 68.639.000 67.958.000 58.713.000 64.041.000 66.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.918.000 7.762.000 -1.987.000 196.000 1.084.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 0.8 1 1
Likviditetsgrad 2 2.0 1.5 0.8 1 1
Soliditet 64.8 57.4 51.9 50.9 50.6
Resultatgrad 8.6 14.3 -2.3 -0.5 2.9
Rentedekningsgrad 11.3 13.3 -1.9 -0.4 2.5
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.9 1 1
Total kapitalrentabilitet 8.7 13.6 -2.2 -0.3 3
Signatur
13.06.2022
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP HVOR DEN ENE SKAL VÆRE FORMANN
ELLER NESTFORMANN.
Prokurister
13.06.2022
Prokura
Valstad John Petter
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex