Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stillesby Bygg As
Juridisk navn:  Stillesby Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalveien 182 Dalveien 182 Fax:
1878 Hærland 1878 Hærland
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 822768202
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/7/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Ørje Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
71.45%
Resultat  
  
78.7%
Egenkapital  
  
152.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 9.433.000 5.502.000
Resultat: 965.000 540.000
Egenkapital: 1.248.000 495.000
Regnskap for  Stillesby Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 9.433.000 5.502.000
Driftskostnader -8.465.000 -5.150.000
Driftsresultat 968.000 351.000
Finansinntekter 4.000 200.000
Finanskostnader -7.000 -12.000
Finans -3.000 188.000
Resultat før skatt 965.000 540.000
Skattekostnad -213.000 -75.000
Årsresultat 753.000 465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 405.000 495.000
Sum omløpsmidler 3.346.000 1.981.000
Sum eiendeler 3.751.000 2.476.000
Sum opptjent egenkapital 1.218.000 465.000
Sum egenkapital 1.248.000 495.000
Sum langsiktig gjeld 84.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 2.419.000 1.870.000
Sum gjeld og egenkapital 3.751.000 2.475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.421.000 5.499.000
Andre inntekter 12.000 2.000
Driftsinntekter 9.433.000 5.502.000
Varekostnad -5.348.000 -2.105.000
Lønninger -2.169.000 -2.316.000
Avskrivning -160.000 -129.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -788.000 -600.000
Driftskostnader -8.465.000 -5.150.000
Driftsresultat 968.000 351.000
Finansinntekter 4.000 200.000
Finanskostnader -7.000 -12.000
Finans -3.000 188.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 753.000 465.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 17.000 4.000
Fast eiendom 18.000 18.000
Maskiner anlegg 51.000 80.000
Driftsløsøre 267.000 315.000
Sum varige driftsmidler 336.000 413.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 78.000
Sum anleggsmidler 405.000 495.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.626.000 1.028.000
Andre fordringer 63.000 270.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.656.000 683.000
Sum omløpsmidler 3.346.000 1.981.000
Sum eiendeler 3.751.000 2.476.000
Sum opptjent egenkapital 1.218.000 465.000
Sum egenkapital 1.248.000 495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 84.000 110.000
Leverandørgjeld 857.000 387.000
Betalbar skatt 226.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 567.000 372.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 768.000 1.032.000
Sum kortsiktig gjeld 2.419.000 1.870.000
Sum gjeld og egenkapital 3.751.000 2.475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 927.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1
Soliditet 33.3 2
Resultatgrad 10.3 6.4
Rentedekningsgrad 138.3 29.3
Gjeldsgrad 2.0 4
Total kapitalrentabilitet 25.9 22.3
Signatur
18.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex