Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stokka Samdrift AS
Juridisk navn:  Stokka Samdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torlandsvegen 239 Torlandsvegen 239 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 990653070
Aksjekapital: 1.100.020 NOK
Etableringsdato: 12/5/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Tore Kristian Tjemsland
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2.52%
Resultat  
  
-143.81%
Egenkapital  
  
5.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.815.000 7.623.000 7.699.000 8.514.000 7.939.000
Resultat: -2.521.000 -1.034.000 -1.428.000 -540.000 -1.553.000
Egenkapital: -3.765.000 -3.977.000 -2.944.000 -675.000 -1.228.000
Regnskap for  Stokka Samdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.815.000 7.623.000 7.699.000 8.514.000 7.939.000
Driftskostnader -10.252.000 -8.107.000 -8.704.000 -8.715.000 -9.212.000
Driftsresultat -2.437.000 -485.000 -1.004.000 -202.000 -1.273.000
Finansinntekter 16.000 12.000 13.000 37.000 32.000
Finanskostnader -100.000 -561.000 -436.000 -375.000 -311.000
Finans -84.000 -549.000 -423.000 -338.000 -279.000
Resultat før skatt -2.521.000 -1.034.000 -1.428.000 -540.000 -1.553.000
Skattekostnad 0 -841.000 93.000 357.000
Årsresultat -2.521.000 -1.034.000 -2.269.000 -447.000 -1.196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 687.000 1.322.000 1.367.000 2.321.000 1.715.000
Sum omløpsmidler 247.000 6.482.000 6.613.000 6.285.000 6.191.000
Sum eiendeler 934.000 7.804.000 7.980.000 8.606.000 7.906.000
Sum opptjent egenkapital -4.865.000 -5.077.000 -4.044.000 -1.775.000 -2.328.000
Sum egenkapital -3.765.000 -3.977.000 -2.944.000 -675.000 -1.228.000
Sum langsiktig gjeld 2.357.000 2.478.000 2.573.000 2.628.000 2.300.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 9.304.000 8.350.000 6.652.000 6.835.000
Sum gjeld og egenkapital 934.000 7.805.000 7.979.000 8.605.000 7.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.835.000 6.620.000 6.690.000 7.523.000 7.914.000
Andre inntekter 980.000 1.003.000 1.009.000 991.000 25.000
Driftsinntekter 7.815.000 7.623.000 7.699.000 8.514.000 7.939.000
Varekostnad -1.549.000 -2.971.000 -4.180.000 -3.380.000 -3.478.000
Lønninger -488.000 -801.000 -800.000 -809.000 -827.000
Avskrivning -94.000 -94.000 -113.000 -125.000 -77.000
Nedskrivning -574.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.923.000 -4.245.000 -4.516.000 -3.845.000 -4.453.000
Driftskostnader -10.252.000 -8.107.000 -8.704.000 -8.715.000 -9.212.000
Driftsresultat -2.437.000 -485.000 -1.004.000 -202.000 -1.273.000
Finansinntekter 16.000 12.000 13.000 37.000 32.000
Finanskostnader -100.000 -561.000 -436.000 -375.000 -311.000
Finans -84.000 -549.000 -423.000 -338.000 -279.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.521.000 -1.034.000 -2.269.000 -447.000 -1.196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 841.000 748.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 500.000 806.000 848.000 893.000 0
Driftsløsøre 187.000 516.000 518.000 586.000 967.000
Sum varige driftsmidler 687.000 1.322.000 1.367.000 1.479.000 967.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 687.000 1.322.000 1.367.000 2.321.000 1.715.000
Varebeholdning 5.624.000 5.620.000 4.714.000 5.270.000
Kundefordringer 103.000 569.000 828.000 644.000 712.000
Andre fordringer 132.000 251.000 146.000 926.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 132.000
Kasse, bank 11.000 38.000 19.000 0 0
Sum omløpsmidler 247.000 6.482.000 6.613.000 6.285.000 6.191.000
Sum eiendeler 934.000 7.804.000 7.980.000 8.606.000 7.906.000
Sum opptjent egenkapital -4.865.000 -5.077.000 -4.044.000 -1.775.000 -2.328.000
Sum egenkapital -3.765.000 -3.977.000 -2.944.000 -675.000 -1.228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 397.000 2.453.000 2.520.000 2.446.000 4.156.000
Sum langsiktig gjeld 2.357.000 2.478.000 2.573.000 2.628.000 2.300.000
Leverandørgjeld 1.485.000 6.569.000 5.531.000 3.907.000 2.357.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 411.000 43.000 52.000 83.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 239.000 247.000 216.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 9.304.000 8.350.000 6.652.000 6.835.000
Sum gjeld og egenkapital 934.000 7.805.000 7.979.000 8.605.000 7.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.095.000 -2.822.000 -1.737.000 -367.000 -644.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.7 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet -403.1 -36.9 -7.8 -15.5
Resultatgrad -31.2 -6.4 -2.4
Rentedekningsgrad -24.4 -0.9 -2.3 -0.5 -4.1
Gjeldsgrad -1.2 -3.7 -13.7 -7.4
Total kapitalrentabilitet -259.2 -6.1 -12.4 -1.9 -15.7
Signatur
26.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex